Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Helsescreening = amerikanisert ledelse?

Screening er en tilsynelatende velmenende kartlegging av den enkelte medarbeiders helse og livsstil, som igjen skal bidra til redusert sykefravær.

trening.jpg
Illustrasjonsbilde (Foto: Flickr, Creative Commons)

Helsescreening av ansatte er på vei inn både i private og offentlige bedrifter. AMLs paragraf 1-1 om helsefremmede arbeidsplasser, brukes som argument for dette. Arbeidsgiver kan kjøpe denne tjenesten fra et eksternt firma, som utfører testene. Firmaet kartlegger selvrapportert helse- og livsstilsvaner. Det kan være fysisk aktivitet, kosthold, søvn, alkoholvaner, røyking, hodepine, stress og stressmestring, muskel- og skjelettplager, samt motivasjon for helsefremmende tiltak på jobben. De måler også blodtrykk, kolesterol, hemoglobin, blodsukker, kroppsvekt, fettprosent, livvidde, visceralt fett og BMI.

Frivillig og anonymt

Til slutt får alle en rådgivende samtale med gjennomgang av egen helse- og livsstilsprofil og råd om livsstilsendring. Dette er frivillig. Arbeidsgiver får ikke tilgang til resultatene for den enkelte ansatte, men en samlerapport med resultatene fra hver enhet. Det vises til gode resultater som lavere sykefravær og bedre helse hos dem som har gjennomført dette. I tillegg er både sunt kosthold, trening og vektreduksjon ikke skadelig. Så hvorfor ikke?

Hva er privat?

Hvor langt kan og skal arbeidsgiver gå inn i privatlivet til en medarbeider og indirekte stille krav til en livsstilsendring for å redusere sykefraværet? Er ikke dette egentlig en ansvarsfraskrivelse fra arbeidsmiljølovens krav om en meningsfylt arbeidssituasjon som skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger? Viktig her er bemanning, trivsel, utstyr, faglig utvikling, meningsfylt arbeid og medvirkning. Arbeidslivet er med årene blitt mer individualisert. Denne type tiltak er kanskje med på å forsterke dette? Tillitsvalgte og verneombudets mulighet til medvirkning svekkes og maktbalansen mellom partene blir skjevere.

Stillilngsvern?

Et annet spørsmål er om dette er med på å svekke stillingsvernet. For hvordan påvirker dette arbeidsgivers evne til å likebehandle når leder vet hvem som er med i prosjektet, hvem som ikke deltar, og vet hvem som går ned i vekt eller ikke. I tillegg gis det et personlig ansvar til en enkelte om å holde seg frisk. I henhold til § 3-1 i AML er det krav om å kartlegge mulige farer og problemer med arbeidsmiljøet og på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å redusere risikoen sammen med verneombud og tillitsvalgte. Var det da helsescreening man tenkte på?

Helsescreening er sikkert et godt tiltak for de som allerede har et velfungerende og trygt arbeidsmiljø, men spørsmålet er om dette tiltaket alene vil gi en helsefremmende arbeidsplass. Men i et større perspektiv kan dette være med på å forsterke snikinnføringen av amerikansk lederstil og hard HR.

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)