Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundets seiere i 2016

Kampen for arbeidstakernes rettigheter er tøff, og motkreftene sterke. I løpet av året som gikk kunne Fagforbundet telle viktige seiere som følge av det utrettelige arbeidet til fagforeninger over hele landet.

Flere tusen fikk større stilling

faststilling_kr.sund

 

En foreløpig opptelling, der 63 av 426 kommuner har svart viser at over 1 500 medlemmer i Fagforbundet fått økt stillingsprosenten sin de to siste årene.

Mange av de mellomstore byene har gjort en veldig god innsats. Et eksempel er Kristiansund hvor Fagforbundets tillitsvalgte søkte om økt stillingsprosent og fast jobb for rundt hundre medlemmer.

En av dem var Oddbjørg Storslett.

– Det gir trygghet og stabilitet. Nå tar jeg utdanning for å få fagbrev, fortalte Storslett.

Kristiansund kommune vil fra deltid til heltid og fra fravær til nærvær.

– Bare det å skifte begrep, gjør noe med kulturen vår, sier Astrid Rønning, leder i Fagforbundet Kristiansund.

Vi mangler tall fra de store byene, men et forsiktig anslag vil være at 5-6000 medlemmer fikk større stilling i løpet av fjoråret.

Arbeidsmiljøloven ble endret 1. januar 2014.

Nå har ansatte i deltidsstillinger krav på en større stilling ut fra hvor mange timer man faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

 

Millionbetaling til renholdere

Etter at Fagforbundet Porsgrunn varslet om at renholdere i kommunen hadde blitt snytt for lønn i flere år, fikk 15 renholdere etterbetalt tilsammen to millioner kroner.

Renholderne hadde ikke fått uttelling for delt dagsverk, ikke for reiseutgifter mellom arbeidsstedene, regler for spisepauser ble ignorert og noen hadde ikke fått utbetalt penger for overtid.

Kommunalsjef Øistein Brinck gikk løs på saken og gravde fram opplysningene som bekrefter at renholdere, mange av dem kvinner med utenlandsk bakgrunn, ikke var blitt ivaretatt innenfor lov og regelverk av sin arbeidsgiver Porsgrunn kommune.

 Glad fagforeningsleder

– Jeg er svært glad for at Porsgrunn kommune har tatt saken på alvor, sa leder i Fagforbundet Porsgrunn, Tore Nygaard, til fagforbundet.no.

Nygaard tror ikke kommunen bevisst har gitt renholderne for lav lønn, men at det i iveren etter å drive kostnadseffektivt ble gjort feil fra virksomhetsledelsen.

Fikk stipend og høyere lønn

Oslo 20160818. Vi møter Ebrus Ates i en barnehage på Mortensrud, hvor datteren, Ronja, også går. Ebrus har fått tatt fagbrev gjennom støtteordninger i Fagforbundet og hennes største drøm nå er å videreutdanne seg til førskolelærer. Men først når Ronja er litt eldre.
Oslo 20160818. Vi møter Ebrus Ates i en barnehage på Mortensrud, hvor datteren, Ronja, også går. Ebrus har fått tatt fagbrev gjennom støtteordninger i Fagforbundet og hennes største drøm nå er å videreutdanne seg til førskolelærer. Men først når Ronja er litt eldre. (Foto: Anita Arntzen)

Fagbladet møtte Ebrus Ates i barne-hagen på Mortensrud, hvor datteren, Ronja, også går. Ebrus har tatt fagbrev gjennom støtteordninger i Fagforbundet og hennes største drøm er å videreutdanne seg til førskolelærer. Men først når Ronja er litt eldre.

Ebrus Ates fikk stipend på 12 000 fra Fagforbundet, og kunne vidererutdanne seg til barne- og ungdomsarbeider. Det ga henne over 2 000 kroner mer i lønn i måneden. – Det var helt fantastisk. Uten stipend hadde jeg ikke hatt råd til utdanningen.

– Jeg har lyst til å takke forbundet for at de har så gode ordninger for medlemmene sine, sa Ebrus Ates til Fagbladet.

Fagforbundets stipendordning:

  • Yrkesaktive som har vært medlem i Fagforbundet i minst et halvt år, kan få stipend til både grunn-, videre- og etterutdanning, samt kortere yrkesfaglige kurs.
  • Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter – maks 12 000 kroner per kalenderår.
  • Fagforbundet deler hvert år ut 25 millioner kroner i stipend fordelt på rundt 4 000 medlemmer.

Seier for Fagforbundets barnehagepolitikk

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har forhandlet med Oslo kommune om en ny grunnbemanningsavtale for Oslo kommunes barnehager.

Den nye avtalen slår fast at 25 prosent av de ansatte i kommunens egne barnehager skal være barne- og ungdomsarbeidere eller fagarbeidere med annen relevant utdanning. Minst halvparten av personalet skal være barnehagelærere.

– En viktig milepæl, sier Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo.

 

barnehagejubelill.jpg

Medlemsrekord

Fagforbundet nådde 350 000 medlemmer i februar 2016. Det betyr at nærmere sju prosent av Norges befolkning er medlemmer. Siden da har medlemstallet økt med enda 5000.

Oppdatert medlemsbilde: Et lite halvår senere er det ny grunn til å være fornøyde!  F.v nestleder Odd-Haldgeir Larsen, AU-medlemmer Raymond Turøy, Britt Silseth, Stein Gulbrandsen, leder Mette Nord, AU-medlemmer Elin Veimo, Roger Haga Heimli, nestleder Sissel Skoghaug og AU-medlem Jan-Helge Gulbrandsen.
Oppdatert medlemsbilde: Et lite halvår senere er det ny grunn til å være fornøyde! F.v nestleder Odd-Haldgeir Larsen, AU-medlemmer Raymond Turøy, Britt Silseth, Stein Gulbrandsen, leder Mette Nord, AU-medlemmer Elin Veimo, Roger Haga Heimli, nestleder Sissel Skoghaug og AU-medlem Jan-Helge Gulbrandsen. (Foto: Fagforbundet / Kari-Sofie Jenssen)

 

Hybridpensjongjennombrud

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybrid-pensjons-løsning i et hovedoppgjør. Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke fikk på plass den historiske avtalen i hovedoppgjøret for ideelle organisasjoner innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

– Vi håper dette betyr et gjennom-brudd for hybrid-pensjon, sa forhandlingsleder Raymond Turøy.

En hybridløsning for tjenestepensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon og tryggere for de ansatte enn innskuddspensjon. Det er blant annet fordi hybridløsningen er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn.

Fagforbundet kom til enighet med Virke, og fikk hybridpensjon inn i tariffavtalen. Fra venstre leder i MFO, Hans Ole Rian, forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy.
Fagforbundet kom til enighet med Virke, og fikk hybridpensjon inn i tariffavtalen. Fra venstre leder i MFO, Hans Ole Rian, forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy. (Foto: Fagforbundet)

Fikk millionerstatning og jobben tilbake

Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole og medlem i Fagforbundet, Bjørnar Bruer, mente at han ble urettmessig oppsagt i februar 2015.

Han vant en knusende seier i avskjedigelsessaken mot Finnmark fylkeskommune, og ble tilkjent 1,1 million i erstatning.

I forbindelse med arbeidsrettssaken kom Fagforbundet tidlig på banen. Fagforbundets advokat,  Eirin Halvorsen Lillehof bisto Bruer i tida fram mot og under rettssaken.

Hun er ikke overrasket over dommen.

bjrnarbruer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)