Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ikke stikk hodet i sanda, ta tak i konflikten

Å lukke øynene for konflikter på arbeidsplassen kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten, ledelsen og ansatte.

illustrasjon Trude Tjensvold
Illustrasjon: Trude Tjensvold.

Å lukke øynene for konflikter på arbeidsplassen kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten, ledelsen og ansatte.

Min erfaring er at de fleste konflikter blir håndtert på en god måte, men det finnes konflikter som ikke blir håndtert tidsnok. De får utvikle seg og kan ende svært dårlig.

Som hovedverneombud ble jeg involvert i en slik konflikt. Det var en ansatt som hadde meldt ifra om kollegaer som ikke fulgte sikkerhetsrutinene på arbeidsplassen. Både arbeidsleder og verneombudet hadde fått beskjed.

Ingenting skjedde og den ansatte sendte inn avviksmelding. Det ble kjent blant kollegaene at det var kommet inn avviksmelding, og de ansatte hadde også fått informasjon om hvem som hadde melt inn avvikene.

Det utviklet seg raskt til å bli en konflikt mellom ansatte. Den som varslet om sikkerhetsbruddene ble sett på som en forræder, en som gikk bak ryggen på sine kollegaer. Konflikten eskalerte raskt og det ble «full krig» mellom arbeidstakerne.

Varsleren er utsatt

Når en konflikt får utvikle seg, setter den i gang mekanismer hos de involverte. Fra å være en konkret sak som handlet om brudd på sikkerheten, ble det til en sak som handlet om personen som hadde varslet. Det satte i gang mye følelser hos de ansatte. Sakens innhold ble borte, og det utviklet seg til et person-angrep på varsleren.

Det ble satt i verk tiltak, men arbeidsmiljøet tok stor skade av denne konflikten. Den ansatte som hadde sagt ifra om sikkerhetsbruddene «valgte» å si opp jobben sin.

Trenger kunnskap

Slike konflikter kan medføre at de ansatte senere vil velge å ikke melde fra om avvik, eller varsle om kritikkverdige forhold. Det kan lett skapes en frykt-kultur.

Derfor er det viktig at man i fredstid snakker om hvilken kultur man ønsker på sin arbeidsplass. Er det rom for å si ifra om kritikkverdige forhold?

Det er viktig at både ledere, verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om håndtering av konflikter, og hvilke mekanismer som settes gang hos de ansatte om dette ikke blir håndtert tidlig og på riktig måte. Vi har alle en ulik grense for hva vi opplever som greit i et arbeidsmiljø. Det handler om at vi alle vil ha en subjektiv opplevelse av saker. Derfor er kunnskap om hvordan man kan forebygge og håndtere konflikter viktig.

Tips fra tilsynet

Arbeidstilsynet har laget en god veileder for forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen. Denne veilederen beskriver på en god måte hvorfor det er viktig å ta tak i en konflikt tidlig, og hva som kan skje om den får utvikle seg. Den har også gode forslag til rutiner for konflikthåndtering. Denne veilederen kan man finne på arbeidstilsynets nettside.

Denne veilederen kan man finne på arbeidstilsynets nettside.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)