Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Valgkamp: Venstre om - nå!

Med klar adresse til Fagforbundets 17 000 tillitsvalgte; – Snakk med medlemmene om hvorfor vi må ha en ny regjering, sier nestleder Odd-Haldgeir Larsen. Han er klar for en fantastisk valgkamp - med et fantastisk resultat!

sosialdumping.jpg
Illustrasjonsbilde fra 1. mai 2006 i Østfold, demonstrasjon Nei til sosial dumping (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Siden 2013 har Norge hatt en av de mest høyrevridde regjeringene i Europa. Sakte, men sikkert, selger de ut og bygger ned landet. Det er derfor nestlederen i Fagforbundet mener valget til høsten handler om hvilket Norge vi vil ha.

Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen.
Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

– Jeg syns den blå-blå regjeringa har gått langt nok som det er; får de fornya tillit kommer de til å ødelegge enda mer. Hvis vi strekker oss litt lenger, gjør litt mer enn kommunevalget i 2015, så blir det en fantastisk valgkamp og et fantastisk valgresultat. Det er ingen motstander Høyre og Frp frykter mer, enn en samlet arbeiderbevegelse med los på regjeringsskifte, sier Odd-Haldgeir Larsen.

Skattekutt

– For å få ned arbeidsledigheten, skape nye jobber, bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og redusere forskjellene mellom folk, trenger vi en ny regjering, sier Larsen.

Han er lei av at denne regjeringas svar på alt er mer skattekutt. Det er planen og politikken deres. Den virker ikke og holder ikke. Ifølge nestlederen må vi nå gå i en annen retning.

Odd-Haldgeir Larsen vil at det blå-blå prosjektet parkeres til høsten, og ser tilbake til 2007. Under finanskrisa ble mange store byggeprosjekter satt i gang i hele Norge for å holde folk i arbeid. Det virka. Når oljekrisa kom i 2014 ga Høyre og Frp de rikeste 25 milliarder i skattekutt.

– Det skapte ikke nye arbeidsplasser, og arbeidsledigheten i Norge er nå rekordhøy. Høyre og Frp gjør ikke jobben - de skaper ikke nok jobber, sier nestleder Larsen.

Fagforbundet har god støtte hos medlemmene for å jobbe for et regjeringsskifte. Ifølge medlemsundersøkelser vil åtte av ti medlemmer stemme for regjer-ingsskifte.

Mens vi venter på #nyregjering

Vi må få en regjering som er villig til å satse på å få folk i jobb, som legger til rette for høy sysselsetting og å gi folk den utdanninga de trenger. Det er nøkkelen for velferdsstaten, ifølge nestlederen.

– Regjerninga kutter. De store kuttene skjer der våre medlemmer jobber; i kommunene og på sykehusene. Fagforbundets medlemmer er også blant dem som har kjent på de små hjerteløse kuttene til Høyre og FrP. Kutt i feriepengene til de arbeidsledige, kutt i støtte til uføre og kronikere. Kuttene rammer dem som trenger fellesskapet mest, avslutter Odd-Haldgeir Larsen.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)