Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sterke inntrykk for Palestina-ambassadørene

Den siste Palestina-reisa i denne landsmøteperioden ble gjennomført i mars. Fem av ambassadørene, og de ansvarlige for samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp fikk nærkontakt med menneskene som rammes av Israels okkupasjonspolitikk i Gaza og på Vestbredden. Her forteller de fem tillitsvalgte om sine sterke opplevelser og inntrykk.

4fiskebat.jpg
Palestinske fiskere blir skutt på og får båtene sine beslaglagt av det israelske militæret.

Lettskremte tenåringer med maskingevær

Tre inntrykk fra Erez (grenseovergangen til Gaza) som satte seg, var at arbeidsfolk som reparerte piggtråden utenfor gittertunnelen vi passerte i, var palestinere. Det var sterkt å se unge menn som ikke kan få annet arbeid å leve av enn å reparere og sikre den israelske beleiringsstrukturen. Det andre som var vanskelig å overse, var lukten av kloakk som begynte med det samme vi nærmet oss palestinsk side. Til sist så vi geiter beite helt inne i israelernes no-go zone. Kommer geitene for nært piggtrådgjerdet, skyter israelske soldater dem. Kommer palestinerne som eier geitene inn i sonen, skyter unge israelske soldater dem også. Lettskremte israelske tenåringer med maskingevær.

Sara Bell, leder Fagforbundet Bergen. Blogg: Sara Bell

Skytes på, jages ut av båten og ut i vannet

Palestinsk fisker som fikk båten beslaglagt sløyer fisk for å brødfø familien.
Palestinsk fisker som fikk båten beslaglagt sløyer fisk for å brødfø familien.

En fisker som har fått beslaglagt båten sin av det israelske militæret prøver å brødfø seg med å sløye fisk. Etter at Israel iverksatte blokaden i 2007 har det stadig blitt vanskeligere å være fisker i Gaza. Oslo avtalen skissert opp en fiskerigrense på 20 nautiske mil som fiskerne skulle kunne fiske i. Situasjonen i dag er at de bare kan fiske seks nautiske mil ut fra land. I perioder har det også bare vært tre nautiske mil. I tillegg opplever de å bli skutt på og få båtene sine beslaglagt også innenfor disse grensene.

Stein Olav Ringen, Fagforbundet Oslo. Blogg: Stein Olav Ringen

Hebron: Den tidligere så travle Al-Shuhada-gata ligger øde.
Hebron: Den tidligere så travle Al-Shuhada-gata ligger øde.

Helvetet i Hebron

Palestinere opplever trakassering fra settlerne. De opplever å få kastet både søppel og ekskrementer på seg. Det er satt opp nettinger og hindringer for å avverge dette. Det er tragisk å se at Al-Shuhada-gata, som før var en travel og fin handelsgate, nå er blitt den rene spøkelsesgata. Grønnsaksmarkedet er ikke lenger der, og alt av palestinske butikker og boder er borte. Der man før kunne finne liv og handel, møtte vi nå kun militære kjøretøy og okkupantsoldater. Okkupasjonen er forferdelig, og viser ondskap satt i system. Verdenssamfunnet må reagere, få slutt på overgrepene og okkupasjonen. Det vil være et stort bidrag til menneskeheten, og vil gi palestinerne sin frihet og et verdig liv. 

Ole Ingvald Hansen, hovedtillitsvalgt på sykehuset i Hammerfest. Blogg: Ole Ingvald Hansen - Palestina

Hvis ikke dette er apartheid

Skammens mur: Apartheidmuren går tvers igjennom palestinske landområder.
Skammens mur: Apartheidmuren går tvers igjennom palestinske landområder.

Palestinere har egne skilter på bilene og får ikke lov til å kjøre på de store hovedveiene som er forbeholdt israelere. Palestinerne er henvist til småveier og grusveier. Ved veikryss inn til palestinske landsbyer, står væpnede israelske soldater. Palestinske bønder blir tvunget vekk fra jordene sine med høye murer og piggtråd. Israelske soldater åpner porter ut til jordene noen minutter om morgenen. Kanskje åpner de ikke portene om ettermiddagen. Da få ikke de palestinske bøndene returnere hjem, men må vente til neste morgen, uten mat og drikke, før de slipper gjennom. Palestinske bønder trenger spesialtillatelse for å ta med seg redskap ut på sine egne jorder. Porten er for smal til å få med seg en trillebår. Mange ganger er det flere kilometer å gå før de er på egen mark. Skal du ha hjelp under innhøsting, må disse ha egen tillatelse. Og blir innhøstingen forsinket, blir alt ødelagt.

Hilde Bernhardsen, nestleder Fagforbundet Troms: Blogg: Hilde Bernhardsen

Ungdom i Betlehem baner vei

I Betlehem møtte vi Students forum Institute (SFI), en palestinsk student- og ungdomsorganisasjon som jobber for at ungdom skal få medvirkning og innflytelse i det palestinske samfunnet. De trener ungdommene i debatteknikk, tale i forsamlinger, fremme synspunktene sine. Målet er at de skal bli engasjerte og ta på seg verv. SFI har oppnådd mye på de ti åra de har eksistert. De fikk opprettet et palestinsk ungdomsparlament og de har fått i gang viktige ungdomsfora i lokalpolitikken der bystyret eller kommunestyret har møter med ungdomsrådet for å diskutere deres saker. I et samfunn der over 30 prosent av befolkningen er ungdommer, men der gamlekara har all makt, så er slikt ungdomsarbeid gull verdt. Vi ble imponert over ungdommenes glød og pågangsmot. Et av de beste møtene vi har hatt.

Ole Roger Berg, leder Fagforbundet Buss- og sporveisforening i Trondheim. Blogg: Ole Roger Berg

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)