Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Mellomoppgjøret krever orden i sysakene

Mellomoppgjøret 2017 er i gang, det samme er forberedelsene i konfliktberedskap for alle de aktuelle tariffområdene. – Det er viktig å huske at tariff omfatter så mange flere enn de tradisjonelle arbeidsgiverne, sier Tone Faugli, leder av Fagforbundets forhandlingsenhet og Grethe Sørensen, leder av konfliktberedskapsgruppa.

Fane2 viktig Tone og Grethe
Det er viktig at alle medlemmer er riktig registrert på arbeidsgiver slik at mangfoldet av tariffområder er dekket, sier Grethe Sørensen, ny leder for konfliktberedskapen, og Tone Faugli, ny leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Selv om dette er et mellomoppgjør, er den sentrale konfliktberedskapsgruppa i gang med forberedelsene.
– Det har gått ut beskjed til alle fylker, fagforeninger og kompetansesenter som minner om, og understreker at alle fagforeninger må være forberedt på å bli en del av en eventuell konflikt innenfor alle tariffområder, sier de to nye lederne.

Tariff i tur og orden

Mellomoppgjøret ble sparka i gang ved at LO og NHO ble enige. Den nyheten kom på trykk 16. mars. Forhandlingene ga et generelt tillegg til alle som er omfatta av LO-NHO-oppgjøret og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner. Ramma på 2,4 prosent blir normgivende for oppgjøra i kommunesektoren.

Partene i kommuneoppgjøret møttes til kravoverlevering 27. april klokka. En stor del av årets lønnstillegg ble avtalt i fjorårets hovedoppgjør. Prisveksten ble høyere enn antatt og arbeidstakerne i kommunene fikk en gjennomsnittlig lønnsnedgang. Fagforbundets leder, Mette Nord håper ved inngangen av forhandlingene at mellomoppgjøret sikrer medlemmene en positiv utvikling i kjøpekraften.
Hva resultatet ble, kan du lese på www.fagforbundet.no/tariff

Alle tariffområder like viktige

I skrivende stund er det mange tariffområder som skal forhandles. Fagforbundet er part i over 70 avtaler og mange fagforeninger har medlemmer hos forskjellige arbeidsgivere med ulike tariffer.
– Bare innafor Spekter er det alt fra sykehus, til Norlandia barnehager og Unicare sykehjem for å nevne noen. Dette krever mye av oss og av fagforeningene når det gjelder å holde styr på medlemmene, sier Faugli og Sørensen.
– Et oppdatert medlemsregister der alle medlemmer står med riktig arbeidsgiver/arbeidssted er et must, dersom vi skal ha en effektiv konfliktberedskap, legger de til.

Beredskap i alle ledd

Ved et hovedoppgjør er organisasjonen skjerpet og det er alltid muligheter for at forhandlinger ender i brudd, med påfølgende mekling og mulig streik.
Det er mer sjelden i mellomoppgjøret, men kan forekomme. Beredskapslinjene er like både for hoved- og mellomoppgjør.

Fagforbundet har en sentral konfliktberedskap som koordinerer og organiserer alle streiker. Denne beredskapen har et overordna ansvar for streikehåndboka, opplæring og veiledning til de lokale fagforeningene, som har en nøkkelrolle.
– Den lokale fagforeninga må hvert år gå igjennom og oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet, presiserer Sørensen.

Fylkene og kompetansesentrene har også en viktig rolle, det samme har forhandlingsenheten som sender rundskriv og ber fagforeningene om å sette i gang nødvendige forberedelser. Informasjonsavdelingen lager tariffinformasjonen.
– Fagforbundet er en stor organisasjon som må henge sammen i alle ledd, nettopp for å utnytte den styrken det gir, sier Tone Faugli.
Og første bud er å ta Fane2 på alvor og sikre at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)