Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Visjon og etiske retningslinjer for vernetjenesten

Kristiansund kommunes visjon for vernetjenesten er at den skal være en viktig aktør i kommunens HMS-arbeid. Verneombudet skal være både pådriver og ressurs for ledere og ansatte i arbeidet for et godt arbeidsmiljø.

– En av hovedverneombudets oppgave er å skape en synlig, engasjert og aktiv vernetjeneste. Ut fra denne forutsetningen trengte min kommune en egen visjon og målsetning for vernetjenesten. Den fikk vi.

I tillegg ønsket vi etiske retningslinjer for verneombudet, og de lyder slik; «Verneombudet skal ikke ta parti ved konflikter, men søke etter å være nøytral slik at verneombudet klarer å se saken fra flere sider», siterer Jarle Krogsæther, Utvalg for arbeidsmiljøaktivitet i Fagforbundet.

Engasjement og tid

For å få til et godt HMS-arbeid må verneombudene være engasjerte, men også ha nok tid til alle oppgaver som ligger i loven, og ikke minst, ha en aksept fra ledelse og kolleger at dette vervet er viktig for arbeidsmiljøet.

– Etter at vi i Kristiansund hadde visjon og etiske retningslinjer på plass begynte arbeidet med å skape en arena, der ledere, verneombud og tillitsvalgte skulle samles for å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Kommunen opprettet HMS-grupper på arbeidsplassene og i avdelingene, som består av leder, verne-ombud og tillitsvalgt. Jevnlige møter behandler arbeidsmiljøsaker. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) var en viktig arena for å kunne skape dette samarbeidet, sier Krogsæther.

I tillegg har vernetjenesten fått en egen nettside, som et hjelpemiddel.

– Her samler vi dokumenter og temaer som vi mener hjelper oss i vårt arbeid som verneombud, foteller han.

Mer synlig

I Kristiansund kommune er verne-tjenesten blitt mer synlig. Verneombudene er

engasjerte og aktive og vernetjenesten har fått en aksept som en viktig samarbeidspartner for ansatte og ledere til å skape det gode arbeidsmiljøet. Sånn sett har vi snart nådd vår visjon.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)