Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kvinnespørsmål på PSI-kongress

I oktober har PSI (Public Services International) sin 110. kongress i Geneve. «People over Profit» er overskrifta på kongressen.

Fagforbundets leder, Mette Nord
(Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Temaer på kongressen er blant annet kamp mot privatisering, rettferdig skatt og spørsmål om utdanning, arbeid og likelønn. På kongressen deltar 1200 fagforeningsledere fra 133 ulike land. I løpet av kongressen vil delegatene diskutere handlingsprogrammet,«People Over Profit», som vil legge føringene for PSIs aktiviterer og politiske prioriteringer de neste fem årene. 

Demonstrasjon for faglige rettigheter

De 1200 delegatene vil tilslutte seg de ansatte i FN, når de protesterer mot mangelen på fagforeningsrettigheter i FN-systemet. Demonstrasjonen «UNacceptable: respect the labour rights of your workers!» vil finne sted onsdag 1. november klokken 13.00 i Geneve.

 – Når FN, fødestedet for menneskerettigheter, nekter å anerkjenne kollektive forhandlinger og 40 prosent av deres ansatte er ansatt på korte kontrakter eller ubetalte praktikantplasser - hvordan kan vi overbevise arbeidsgiverne om å ikke gjøre det samme?, spør PSIs generalsekretær, Rosa Pavanelli i forkant av demonstrasjonen. 

Besøk: PSI-kongressens hjemmesider for mer informasjon.

Kvinnespørsmål viktig

Til tross for at 800 millioner kvinner menstruerer hver dag, er det et tabubelagt område med fordommer og mangel på kunnskap som vi verken snakker om eller sprer kunnskap om. Menstruasjon er til hinder for kvinner i skolen og på arbeidsplassene. Gamle fordommer hindrer jenter og kvinner i å dra nytte av sine rettigheter i utdanning og arbeid. I tekstilindustrien tvinges opptil 90 prosent av kvinnene til å være borte fra jobben en eller to dager i måneden. Det er ingen grunn til å tro at tallene er bedre innenfor andre sektorer.

Fagforeninger må ta ansvar

Offentlig forvaltning og deres ansatte og fagforeninger har et stort ansvar for å tørre ta opp spørsmål rundt menstruasjon. Det er ikke greit at menstruasjon skal være årsak til at mennesker mister deler av sin skolegang eller avslutter utdanning tidlig og dermed får dårligere forutsetninger i arbeidsmarkedet.

Når stigma og fordommer knyttet til menstruasjon kommer i tillegg til fattigdom blir kvinnene som utestenges rammet ekstra hardt. Det koster også å være borte fra jobben.

Egen resolusjon

De nordiske landene ønsker at PSI-kongressen skal vedta en resolusjon der de forplikter seg til å utrede hvordan tabuene rundt menstruasjon påvirker kvinners tilgang til utdanning og arbeidsliv. Utredningen bør ha konkrete forslag om hvordan skam og grunnløse holdninger skal bekjempes, og også krav til arbeidsmiljøet og sanitære forhold for å imøtekomme de behov kvinner har.

Fagforbundet på PSI-kongressen

Den nyvalgte politiske ledelsen i Fagforbundet vil representere Fagforbundet på PSI-kongressen. Fagforbundets leder, Mette Nord, er også visepresident i den interasjonale bevegelsen. 

Hva er PSI?

PSI er en global faglig føderasjonen for ansatte som jobber med offentlig tjenesteyting. PSI har ca. 20 millioner medlemmer i 700 fagforbund i mer enn 154 land. To tredjedeler av medlemmene er kvinner.

 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)