Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Vedtak verdt å merke seg fra landsmøtet

På landsmøtets siste dag var tida inne for å lande forslagene og politikken som hadde vært oppe til debatt gjennom uka. Her er noen av resultatene.

Det stemmes på landsmøtet! (Foto: Kathrine Geard /Fagbladet)

EØS

Det var på forhånd knyttet en viss spenning til avstemningen om EØS. Et forslag om å si opp EØS-avtalen hvis arbeidsliv ikke kan tas ut eller endres, ble reist på nytt under voteringen, men avvist av et stort flertall. Formuleringen i nytt handlingsprogram er likevel spissa i retning av å stille krav til norske myndigheter om å bruke handlingsrommet, og om å gå grundig gjennom hele avtalen.

Nytt navn på seksjonene og fylkene

Fra nå av er «seksjon» byttet ut med «yrkesseksjon», for eksempel Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial. Fylketskrets er blitt til forbundsregion, for eksempel forbundsregion Trøndelag og forbundsregion Nordland.

Tariffpolitikk

Under kapittel tariffpolitikk i handlingsprogrammet ble et forslag fra Trøndelag vedatt om at «Innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer under-graver norsk arbeidsliv og må avvikles.»

LoVeSe

Flertallet på Fagforbundets landsmøte gikk for en skarpere uttalelse som slår fast at Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes varig. Kulepunkt under klima og miljø: «Arbeide for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlige sårbare områder på norsk sokkel.»

Fagbevegelsen inn i skola

Fagforbundet Ung fikk gjennomslag for sitt forslag om at faglige rettigheter og plikter skal være en del av opplæringsplanen i videregående skole. Det ble også vedtatt et nytt kulepunkt under Livslang læring: «Alle virksomheter som tar inn lærlinger, må gi en garanti for å sikre at veileder har den kompetansen som skal til for å sikre et godt faglig opplæringstilbud til lærlingen».

Rødt-støtte

Det ble veldig jevnt da landsmøtet skulle stemme over å utvide det faglig-politiske samarbeidet til å gjelde partiet Rødt. Et knapt flertall, 219 mot 211 stemmer, stemte for å ikke innlemme Rødt.

Mer penger til fagforeningene?

Fylkesforeningen i Vestfold ønsket at fagforeningene lokalt skulle få overført 0,36 prosent av medlemmenes bruttolønn, mot dagens 0,3 prosent. Det ville gitt en økning i inntekter på 20 prosent til lokalforeningene. Forslaget ble nedstemt av landsmøtet mot et lite mindretall.

– Vi har ingen garanti for at det går til frikjøp av tillitsvalgte, sa redaksjonskomiteens leder Bjørg Tapio da hun la fram redaksjonens anbefaling. 

Privatisering/konkurranseutsetting

Fagforbundet vil fortsette kampen mot rasering av offentlig sektor. Punktet om hvordan offentlig sektor skal styres, fikk en ny formulering som tydelig sier nei til profitt på velferd.

Pensjon

Landsmøtet ga først flertall for et forslag om å bevare bruttoprinsippet når nye offentlige tjenestepensjoner skal forhandles fram. Forbundsleder Mette Nord måtte gjøre oppmerksom på at dette ville redusere forhandlingsrommet drastisk til de som skal jobbe for å sikre medlemmenes framtidige tjenestepensjon, og dermed ble forslaget trukket. Se egen sak: Pensjonsdramatikk på landsmøtet

Det ble også vedtatt at all inntekt skal være pensjonsgivende.

Se mer fra landsmøtet på landsmøtets egne sider

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)