Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Flere oppgaver til fylkene!

Hagen-utvalgets rapport Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, ble overlevert statsråd Monica Mæland i februar.

region_rapport

Ekspertutvalgets forslag legger opp til store endringer og nye utredninger. Fagforbundet forventer demokratiske prosesser. Normal høringsfrist er tre måneder, høringsfristen på seks uker som Kommunal- og moderniserings-departementet har lagt opp til er for kort.

– Fagforbundet er positiv til å overføre flere oppgaver til fylkeskommunene. Skal fylkene bli bærekraftige institusjoner med legitimitet, må de få ansvar for viktige oppgaver. Spørsmålet er om oppgavene som foreslås overført ivaretar dette, sier forbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet støtter utvalget i at organiseringen av sykehusene bør vurderes, og at en fylkeskommunal modell bør sees på. Ansvaret for sykehusene kan bidra til økt engasjement på det regionale politiske nivået. Fagforbundet mener at spesialisthelsetjenesten bør underlegges folkevalgt styring og demokratisk kontroll.

Utvalgets forslag om at Bufetats ansvar for institusjoner, fosterhjem og familievern overføres fra staten til fylkeskommunene vil berøre flere tusen ansatte. Barnevernet har vært gjennom omstillinger de siste 20 årene. Nye omorganiseringer krever en grundig utredning før en vedtar å endre barnevernets framtidige organisering. Sikring av ansattes rettigheter må ivaretas ved en eventuell overføring til fylkeskommunen.

Fagforbundet støtter ekspertutvalgets i at virkemidler til næringsutvikling, innovasjon og forskning i større grad, bør utvikles i et regionalt perspektiv.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)