Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

S1. Fra kaos og konkurs, til renovasjon i egen regi

Renovatør Witold Koziel og fungerende htv Faizah Begum smiler. På ett år har klubben for renovatørene i Oslo har fått til mye, blant annet: Vervet halvparten av de nyansatte, gjennomført lønnsforhandlinger med alle opp i lønn, plasstillitsvalgte, HMS og vernetjeneste er på plass, nye hvilebrakker, tre skift arbeidstøy og vasking av tøy, opplæring i vinterkjøring og tilbud om språkopplæring. side 4-5

 Illustrasjon  Illustrasjon pensjon er vanskelig *** Local Caption ***  \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Info

Pensjon til hodebry?

Skaper det nye forslaget til pensjon grå hår i hodet på deg? Synes du det er vanskelig å forstå og ikke minst vanskelig å forklare til medlemmene?Fortvil ikke - Oss tillitsvalgte forklarer.

s. 2

 Illustrasjon  OSS tillitsvalgte nr 4  Avtale streik til seier enighet

 

Tariff mot ulikhet

Dersom de med med lav lønn får det samme prosenttillegget som dem med høy lønn, så stikker de høytlønte av med mye mer av pengene. Fagforbundet et generelt kronetillegg og økte minstelønnssatser, ikke et prosenttillegg.

s. 3

 

Her er noen eksempler på hvordan ny signatur og logo skal se ut.

 

Ikke forkortelser

Fagforbundet har ny design og noen navneendringer. Snart kommer også nye nettsider. Husk, navnet på yrkesseksjonene skal ikke forkortes, for eksempel Yrkesseksjon kontor og admintrasjon, ikke YKA.

s. 3

 

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)