Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Løftene om tjenestedirektivet må innfris

EUs tjenestedirektiv, som skal få fart på flyten av firmaer som leverer tjenester over landegrensene i EU- og EØS-landene, blir møtt med bred motstand i norsk og europeisk fagbevegelse.

Hindre sosial dumping
- Vi må sørge for at tjenestedirektivet ikke hindrer oss i å innføre solidaransvar, sier Marianne Marthinsen (Ap). (Foto: Nina Monsen)

Frykten er at firmaer fra EUs nye medlemsland i øst skal oversvømme arbeidsmarkedet med dårlige lønns- og arbeidsforhold.


Arbeiderpartiet hentet støtte fra opposisjonspartiene for å vedta tjenestedirektivet i fjor høst, mens SV og Sp tok dissens på behandlingen av det omstridte direktivet. LO aksepterte regjeringens godkjenning av direktivet under forutsetning av at Norge kan fortsette sin politikk mot sosial dumping, at tariffavtaler kan allmenngjøres, at vi sikrer vår nasjonale styringsrett og at trepartssamarbeidet på lønnsområdet kan videreføres. 
 

LO-krav

I proposisjonen som er under behandling i Stortinget forsikrer regjeringsflertallet at «Regjeringen er trygg på at LOs punkter er ivaretatt». Saken skal samtidig opp i EØS-komiteen. Der møtes EFTA- og EU-landene, og det er der det formelt vedtas å gjøre direktivet gjeldende i hele EØS-området. I denne sammenhengen planlegger Arbeiderpartiet å få EU til å avgi en skriftelig erklæring på LOs krav. Norsk og europeisk fagbevegelse har stått på for å påvirke direktivet som har økt konkurranse om tjenesteytelser i EØS/EU som fremste formål.

Verdifull innsats

- Innsatsen fra norsk fagbevegelse er veldig viktig for det videre arbeidet. Fagbevegelsen trakk fram eksempler fra arbeidslivet som var nyttige da vi vurderte direktivets påvirkning på tiltakene mot sosial dumping. Det er viktig at fagbevegelsen fortsetter å være vaktbikkje ovenfor direktivet, sier Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet til Oss tillitsvalgte. Det er fremdeles usikkerhet i fagbevegelsen rundt konsekvensene av en innføring av tjenestedirektivet. Det berører forhold av stor viktighet for utviklingen av norsk økonomi, samfunns- og arbeidsliv.  

- Jeg har selv vært svært urolig for at offentlig sektor, selve bærebjelken i landet vårt, trues av direktivet. Dette er uten tvil det mest kontroversielle EU-direktivet. Men etter ni høringer og en prosess hvor problemstillinger har blitt grundig gjennomgått og besvart godtar jeg vedtaket, fortsetter hun.  At Norge kan bestemme hvilke sektorer som skal holdes utenfor lovbestemmelsen og at det skal være mulig å tilbakeføre privatisert tjenesteyting til offentlig forvaltning er endringer hun trekker fram som utslagsgivende for at hun nå går med på direktivet.  

- Å rekommunalisere, slik det rødgrønne styret i Trondheim har gjort for å stoppe privatiseringen av blant annet renholds- og helsesektoren skal fortsatt være mulig, påpeker Marthinsen.  

Sosial dumping

Økt sosial dumping er en fryktet bivirkning av direktivet. For fagbevegelsen er det viktig å få på plass en garanti for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge.  

- Vi må fortsette å jobbe offensivt innenfor de rammene vi har. Solidaransvar, at oppdragsgiveren står økonomisk ansvarlig for at den allmenngjorte delen av tariffavtalen faktisk følges i hele kjeden av underentreprenører, blir nå utredet og vi må sørge for at tjenestedirektivet ikke hindrer oss i å innføre dette prinsippet i Norge, understreker Marianne Marthinsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)