Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Til kamp mot menneskeverd på tilbud

- Dette er sosial dumping. Det er det ingen som helst tvil om, sier 1. nestleder Gerd Kristiansen om de mange utenlandske helsearbeiderne som må ut med store summer til firmaer som tar dem til Norge for å jobbe i kommuner og helsevesen.

Rettferdighet
Fagforbundet varsler kamp mot sosial dumping og for menneskeverd. (Foto: Kari-Sofie Jenssen (arkiv))

De siste månedene har det kommet oppslag om private virksomheter som henter utenlandske helsearbeidere til Norge fra for eksempel Filippinene, Korea, Ukraina, Bosnia og Serbia for å jobbe som helsearbeidere i Norge. Disse selskapene har litt ulike profiler, noen opererer som reine vikarbyråer der arbeidstakerne leies ut til sykehus og kommuner, mens andre tilbyr tjenester i konkurranse med kommunale tjenester gjennom fritt brukervalg.

Bundet av gjeld

Felles for disse virksomhetene er at de ansatte låner penger til å komme seg til Norge, språkkurs og arbeidstillatelser. Det innebærer at de ansatte har en gjeld til arbeidsgiver på mellom 20.000 og 100.000 kroner.

- Det er ikke akseptabelt at folk sitter med gjeld til arbeidsgiver. Det innbærer at de ikke står fritt til å skifte jobb og dermed har disse kontraktene preg av å være reine slavekontrakter. Folk er basta og bundet til arbeidsgiver. Det er rystende at slike forhold dukker opp i offentlig sektor. Når går Fagforbundet til kamp mot disse ordningene, sier Kristiansen.

Fagforbundet til kamp

Fagforbundet har nylig sendt ut et rundskriv til alle organisasjonsledd der de ber de tillitsvalgte kreve forhandlinger når arbeidsgiver vurderer å inngå slike avtaler. Det er en rekke krav som skal innfris, mener Fagforbundet (Les mer til høyre).

- Det er åpenbart at man her beveger seg i et grenseland, sier forbundsadvokat Nils Lie. Det er forbudt å ta betalt for arbeidsformidling i Norge. Mange av avtalene som blir inngått er omgåelser av disse bestemmelsene. Folk betaler for alt mulig annet, men effekten er nøyaktig den samme, de blir bundet til arbeidsgiver.

 Åpnere grenser og et betydelig behov for arbeidskraft i helsevesen og eldreomsorg har ført til at ulike private virksomheter tilbyr sine tjenester til kommunene eller leier ut arbeidskraft til sykehus og kommuner. I dag er det 193 slike bedrifter registrert på nettstedet hjemmetjenester.no. 

Sparer på etikken

- Vi har ikke forsket direkte på disse virksomhetene, men det er rimelig å anta at bestiller- utfører modellen der kommuner og helsevesen kjøper tjenester fra eksterne firma i stedet for å ha egne ansatte i større grad åpner for useriøse aktører. Dette kjenner vi fra byggebransjen der mange arbeidsgivere oppgir at de mister oversikten over de mange underleverandørene og at det dermed blir rom for de mest useriøse. Det er nok forholdsvis nytt at dette dukker opp i offentlig sektor, men man kan vel ikke se helt bort fra presset på å redusere kostnader i visse tilfeller kan innebære at man lettere overser den enkeltes rettigheter, sier Line Eldring, arbeidslivsforsker i FAFO.

Daglig leder i firmaet Norsk Helsepersonell AS Hildegunn Lindås har et noe annet syn på denne saken.

- Vårt firma krever en symbolsk sum på 20.000 og en bindingstid på to år til oss for å formidle jobb i Norge. Vi formidler jobber til sykepleiere fra Ukraina og Korea og er et forholdsvis nytt firma. Det ville ha vært problematisk for oss å hente arbeidstakere til Norge uten å ha noen form for binding eller avtale med oss. Da ville vi risikert at vi tapte store penger hver eneste gang, sier hun.

Hun forteller at firmaet tilbyr tarifflønn og er heller ikke avvisende til å inngå tariffavtale.

- Som sagt er vi forholdsvis nystartet. Dersom våre ansatte velger å organisere seg, vil vi måtte vurdere å inngå tariffavtale, men så langt har vi ikke kommet ennå. Vi ser det an, sier Hildegunn Lindås.

Tillitsvalgte sier nei

De tillitsvalgte i kommuner Norsk Helsepersonell har avtale med er langt mer avmålte. På Stord har de tillitsvalgte satt foten ned. Grete Ulvershøy hovedtillitsvalgt på Stord forteller at de sa stopp.

- Vi ble spurt om det var greit at ansatte fra Norsk Helsepersonell jobbet gratis i vår kommune på en slags praksisplass for fire ukrainske sykepleiere. Vi syntes dette virket uryddig og sa nei til opplegget. Resultatet var at kommunen sa nei til firmaet. På Karmøy ble utfallet et litt annet. Der forteller hovedtillitsvalgt Venke Kvåle at kommunen inngikk avtale om praksis for de fire ukrainerne uten forhandlinger.

- Kommunen ringte oss og fortalte at de hadde inngått en slik avtale etter at den  var inngått. Vi hadde ingen forhandlinger og har også fått oppgitt at dette gjaldt de fire personene og at kommunen dermed ville være ferdige med samarbeidet med Norsk Helsepersonell. Vi valgte å ikke lage bråk, sier Venke Kvåle. Hun legger til at de tillitsvalgte vil gjøre en større gjennomgang av kommunens avtaler med private firma i tråd med forbundets anbefalinger.

Etterga 900 000 kroner

Like før jul avslørte Dagsavisen at ansatte i firmaet ASOR betalte opptil 50.000 kroner for å jobbe i Norge og at arbeidsavtalene var høyst tvilsomme. Debatten førte til at ASOR frafalt krav overfor 18 medarbeidere på i alt 900 000 kroner. Fra nettdiskusjonene:

"I am one of the recruit of ASOR. Honestly speaking, i paid 240,000 pesos in the Phil, for the books, plane ticket and norskkurs ...plus another 30.000kr payable here in norway.             - "Star"

"Til Nina, You og de som sa at de ikke betaler en eneste krone til ASOR/Rizalina ...Oh Cmon, dere er enten veldig heldig eller er i stage of denial ..Rizalina er en forretningsdame... Alle vet jo at alle betaler..                 - "Carlito".

"ASOR is not an illegal recruiting agency. Instead the authorities should investigate SPASCAN who keep on recruiting nurses from the Philippines. They ask for a big amount of money for the placement fee. But there's really no assurance of getting a job in Norway. One person already went home - and she was even the one who paid for the airfare. THIS IS PURELY ILLEGAL RECRUITMENT!       - "Stop"

Les hele debatten i Dagsavisen

Sosial dumping - mer enn luselønn

"Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Begrepet er ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid. Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, for eksempel i form av belastende arbeidstids-ordninger, manglende sikkerhets-opplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet m.m."   - Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver er forpliktet til å drøfte innleie, engasjement og/eller ansettelse med virksomhetens tillitsvalgte (Arbeidsmiljølovens  og hovedavtalenes drøftings-bestemmelser). En avtale bør være behandlet av arbeidsmiljøutvalget og, i kommunen, av administrasjonsutvalget. Fagforbundets Rundskriv 2/09 oppfordrer de tillitsvalgte til å kreve en redegjørelse av arbeidsgiver, for:

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)