Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforeningsknusing i Mandal

- Ledelsen ved Skjærgårdskollektivet prøver å knuse fagforeningen. De har lykkes før og jeg frykter at de vil lykkes igjen, sier tillitsvalgt Vidar Jacobsen. Han fikk avskjed fra jobben og møtte nylig i retten.

Rettssak
Oppsagte Vidar Jacobsen (midt i bildet) fikk støtte fra blant andre Marianne Solberg, advokat Nils Lie, Lena Ormestad, nestleder for Fagforbundet i Mandal og Lindesnes og Gro Lohne fra Fagforbundet Vest-Agder. (Foto: Anja Benjaminsen, Lindesnes Avis)

Gleden var stor da barnevernsinstitusjonen Skjærgårdskollektivet inngikk tariffavtale i 2007 etter flere års kamp. Nå er gleden snudd til mismot og motgang. I januar i år møtte Vidar Jacobsen og Fagforbundets advokat Nils Lie ledelsen i Skjærgårdskollektivet i retten etter å ha stevnet den for usaklig oppsigelse. Flere rettssaker venter.

Evig konflikt

Barnevernsinstitusjonen har vært preget av konflikter i lang tid.

- Ledelsen følger ikke lov eller avtaleverk. Vi har vært underbemannet, hatt helt urimelige arbeidsforhold og arbeidstider. Det har manglet fagarbeidere og i det store og hele vært svært vanskelige samarbeidsforhold. Det var derfor vi mente vi trengte en tariffavtale og et solid forbund i ryggen, forteller Vidar Jacobsen. Og det virket, i alle fall tilsynelatende, for tariffavtalen ble inngått.

 

- Denne virksomheten har tjent gode penger på å utnytte folk. Tariffavtalen satte en stopper for det, så det er ikke rart at ledelsen var mot  regulerte lønns- og arbeidsforhold, forteller rådgiver Bernth Harry Eliassen i Fagforbundet, som har fulgt konflikten  på nært hold i flere år.

 

Holder ikke løfter

 - Vi mener at avskjedigelsen av vår mann er helt usaklig. Han har bare gjort jobben sin, og har gjort den godt. Det var nødt til å bli konflikter. Ledelsen inngikk tariffavtale, men nektet å sette avtalen ut i livet. Da er det den tillitsvalgtes plikt å påtale det, og det har Jakobsen gjort. Det er rett og slett det som er den tillitsvalgte oppgave. Han skal være et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Da blir det også hans tunge plikt å kommunisere manglende tillit.

 

Og det var nettopp det som skjedde. Etter endringer blant både eiere og den daglige ledelsen ble det klart at de mange av de ansatte ikke hadde tillit til den nye daglige lederen. Vidar Jacobsen ba ny daglig leder vurdere å trekke seg. Resultatet var at lederen satt sin stilling inn på at den tillitsvalgte måtte ut, og slik ble det. Vidar Jacobsen fikk avskjed.

 

- Vi har prosedert på at dette er en avskjedigelse av vår tillitsvalgte fordi han har tatt på seg tillitsverv. Jacobsen har tatt opp vanlige tillitsvalgtsaker. Etter at tariffavtalen ble inngått ble det ikke gjort noe for å sette avtalen ut i livet. Det er klart det blir konflikt av slikt, sier forbundsadvokat Nils Lie.

 

Mistrivsel

Selv om Vidar Jacobsen er ute av Skjærgårdkollektivet er problemene like store. Den som har overtatt vervet er nå 100% sykmeldt, forteller Jacobsen.  I slutten av januar i år var alle de fast ansatte på en avdeling ved institusjonen sykmeldt.  Men problemene ved Skjærgårdskollektivet er ikke over med konflikten rundt tillitsvalgt Vidar Jacobsen. Ytterligere fire personer er oppsagt på grunn av sviktende økonomi i virksomheten.

 

- Vi har tatt ut stevning mot Skjærgårdskollektivet også i denne saken, forteller forbundsadvokat Nils Lie. Han bestrider ikke at virksomheten sliter økonomisk og må redusere staben, men mener at avtaleverket heller ikke er fulgt i denne saken. - Vi mener at bedriften har sagt opp feil folk, sier han. Dom i saken er ventet i midten av februar.

les mer i Lindesnes avis

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)