Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ny lov godt mottatt

Det kom over 80 klager den første måneden etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft. - Som forventet, sier ombud Beate Gangås i en kommentar til Likeverd og likestilling.

(Foto: Ilustrasjon - BrandXPictures)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er nasjonalt overvåkningsorgan for Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, i dagligtale omtalt som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 

Krever økt tilgjengelighet

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Formålet med loven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse og hindre diskriminering. Loven omfatter både diskriminerende handlinger og holdninger, og utestengning som følge av manglende tilgjengelighet.

Ikke minst punktet om tilgjengelighet kan bli en utfordring for kommunebudsjettene, da dette angår alle typer offentlige institusjoner - enten det gjelder mangel på rullestolramper, heis, handikaptoalett eller annet. Både funksjonshemmede selv, deres pårørende og funksjonshemmedes organisasjoner kan klage på diskriminering.

 

Negativ forskjellsbehandling

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som er klageinstans. Den nye loven kan ikke brukes til å oppnå flere eller bedre hjelpemidler, mer assistanse eller økt uføretrygd. Loven gir en mulighet til å klage på negativ forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse. Loven forbyr at du som kvalifisert arbeidssøker skal tape kampen om jobben, få dårligere lønn eller ikke bli forfremmet fordi du har redusert funksjonsevne. Fysiske hindringer, blant annet i offentlige bygg, kan bidra til at en virksomhet dømmes for diskriminering. Nektes du adgang til et legekontor eller en restaurant, eller blir trakassert på grunn av din funksjonsnedsettelse, kan du klage virksomheten inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

 

Nok å ta fatt i

De juridiske grensene for hva som er diskriminering, er ikke tråkket opp i minste detalj. Norges Handikapforbund er høyt på banen for å påvirke at loven på sikt tolkes slik at den i størst mulig grad tjener funksjonshemmedes interesser. De anbefaler sine medlemmer å begynne forsiktig, med fokus på inngangspartiene til virksomheter rettet mot allmennheten, som Nav-kontor, tannleger, postkontor og restauranter.

 

De tekniske forskriftene i den eksisterende plan- og bygningsloven kan brukes som sjekkliste til å vurdere om et inngangsparti bryter med regelverket. Som tillitsvalgt i Fagforbundet kan det være lurt å søke samarbeid med handikapforbundet. Organisasjonene har felles utfordringer og sterk innflytelse i lokalsamfunnet. Dette er innflytelse som kan komme enkeltmennesker, kolleger og pårørende til gode.

 

Les om noen av utfordringene den nye loven gir likestillings- og diskrimineringsombudet  her.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)