Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Usynlig sektor

- Dette er innrømmelse av sosial dumping i kommunal regi, sier Jan Helge Gulbrandsen. En undersøkelse Fafo har gjort på vegne av Fagforbundet avslører at mange kommuner bevisst bruker oppdragstakere for å spare penger.

Det er 43 611 oppdragstakere i Norge og de aller fleste kommunene i landet benytter seg av denne ordninga hvor en person ikke er ansatt i kommunen, men jobber på kontrakt, som for eksempel støttekontakt eller personlig assistent. Kontraktene varierer fra et par timer i uka til full stilling.

- 43 611 er et høyt tall! Dette er særlig alvorlig for dem som jobber som oppdragstakere på heltid og taper feriepenger, pensjonspoeng og sykepenger. Selv om kontraktene varierer i ulike kommuner er det uholdbart at så mange i arbeidslivet faller utenfor Arbeidsmiljøloven, sier Gulbrandsen og utelukker ikke at temaet blir en del av tariffoppgjøret i 2010.

Minimumsanslag 

Ingvild Moberg og Kåre Elvik, henholdsvis organisasjonssekretær og seksjonskordinator i Fagforbundet Akershus, er ikke overrasket over antallet oppdragstakere.

- Tallene fra Fafo-rapporten er et minimumsanslag. Heng på oppdragstakerne i staten, fylkeskommunene og andre oppdragsgivere, som NRK, og vi får et enda høyere tall, sier Elvik. Han har jobba med problematikken i årevis og vet at antallet oppdragstakere bare har økt de siste 10-åra. 

Elvik får støtte fra kollega Moberg: Rapporten må brukes som et redskap til å jobbe med lov- og avtaleverk på nasjonalt politisk nivå.

- Rapporten synliggjør problemet, men våre tillitsvalgte får ikke gjort stort så lenge bruken av oppdragstakere er fullt lovlig, sier Moberg. Sammen med Elvik er hun blant dem som har best kunnskap på oppdragstakere i Norge. 

Mørketall

Selv Fafo har ikke klart å få oversikt over hvor mye de ulike oppdragstakerne jobber. Gruppa er fortsatt usynlig i alle offentlige statistikker.

- Statistikkene våre fanger opp alle sysselsatte, men vi kan i dag ikke skille ut oppdragstakerne spesielt, sier Helge Næsheim, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Om de aktuelle myndigheter henvender seg til oss, kan vi gjøre en vurdering av muligheter for å få identifisert oppdragstakerne og registrert arbeidstiden deres, sier Næsheim.

Arbeidsgiverregisteret til Nav gjør unntak for å melde fra om oppdragstakere, så heller ikke der er det mulig å finne informasjon om denne gruppen. 

Lover opprydding

- Fagforbundet har brakt en viktig sak på banen og jeg lover å ta dette videre så vi kan vurdere om oppdragstakerne skal registreres i KOSTRA, kommunenes rapporteringssystem til staten. Vi har registrert 350 000 årsverk og 43 600 oppdragstakere utgjør et stort tillegg, sier Dag Henrik Sandbakken, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunenes bruk av oppdragstakere henger sammen med andre problemstillinger som Fagforbundet jobber med: sosial dumping, små "grå" stillinger, bruk av konsulenter og midlertidig ansatte, uønsket deltidsarbeid i kommuene og konkurranseutsetting og privatisering.

- Vi mener kommunene bruker oppdragstakere på oppgaver som vanlige arbeidstakere bør løse. Det er problematisk at større områder faller utenfor partssamarbeidet. Det er vanskelig for de tillitsvalgte å ta tak i problemet fordi oppdragstakerne ikke har formell partsstatus. I tillegg har det manglet informasjon. Denne rapporten kan vi ta med oss i det videre arbeidet for oppdragstakerne, avslutter Gulbrandsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)