Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ukrainere ber om beskyttelse

De ukrainske helsearbeiderne i Rogaland har bedt myndighetene om beskyttelse og får nå sakene sine vurdert etter reglene for ofre for menneskehandel. Dersom de får opphold på dette grunnlaget kan de jobbe og bo i Norge.

Utnyttet
Politi og UDI vurderer om det er grunnlag for å gi ukrainerne beskyttelse som ofte for menneskehandel (Foto: Per Flakstad)

UDI bekrefter at de har mottatt søknader om beskyttelse i Norge fra en gruppe ukrainske helsearbeidere, men er tilbakeholdne med å oppgi ytterligere detaljer. Helsearbeiderne har søkt midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge etter de bestemmelsene som brukes for ofre for menneskehandel, kalt refleksjonsperiode på et halvt til et helt år.

Mange gransker

Ifølge FriFagbeveglse har i alt 11 personer søkt om opphold. En gruppe på sju har reist hjem til Ukraina. UDI opplyser at slike saker blir høyt prioritert og at saksbehandlingen skal begynne senest fem dager etter at søknaden har kommet til UDI. Det er vanskeligere å si hvor lenge de ukrainske helsearbeiderne må vente før søknaden er avklart.

 

De fire kommunene og rekrutteringsselskapet Norsk Helsepersonell AS er anmeldt til politiet, i tilegg har Arbeidstilsynet hatt møte med bedriften. Arbeidstilsynet opplyser at det er for tidlig å si noe om deres undersøkelse.

Kommunalt ansvar

Fordi de har søkt om en refleksjonsperiode har de fått oppholdstillatelse mens søknaden behandles. Samtidig er bostedskommunen forpliktet til å dekke utgiftene til livsopphold, altså losji, kost og helse mens søknadene behandles.

 

- Hvis de ukrainske helsearbeiderne får midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse vil Fagforbundet kreve at kommunene som tok dem inn i utgangspunktet også kommer opp med et jobbtilbud til dem, forteller Trond Helleland i Fagforbundet Rogaland.

 

Venke Kvale, hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune er helt enig.

- Vi har fått melding om at kommunene har svart politi og arbeidstilsyn, men så lenge både politisaken og ukrainernes søknad om midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse ikke er avgjort, må vi vente. Dette er nytt i kommunesektoren, og Fagforbundets tillitsvalgte må øke beredskapen. Disse vikarbyråene dukker opp som paddehatter og det er sikkert mange flere som blir utsatt for sosial dumping gjennom slike selskap, sier hun.


Må få jobb

Hun mener også at det ligger et svært tungt ansvar på kommunene som indirekte var årsak til at ukrainerne ble hentet til Norge.

- Så snart de får papirene i orden må disse folka få tilbud om jobb. De elleve vil møte store problemer i hjemlandet hvis de ikke kan tilbakebetale lån på omtrent 20.000 kroner. Dette er penger de har betalt Norsk Helsepersonell for å komme til Norge og som mange har lånt av svartebørshaier i Ukraina.

 

Helge Larsen i LO i Haugesund og omland er glad for at Fagforbundet skjerper tonen.

- Det kan vel ikke være tvil om at ingen tillitsvalgt i LO noen gang må ta i selskap som Norsk Helsepersonell igjen. De har skapt en farlig situasjon for disse folka. Historien med ukrainerne bør ha lært både LO og Fagforbundet å være veldig kritiske til inntak av personell formidlet av byråer, sier han.

 

Les mer

UDI anmelder Norsk helsepersonell AS (Dagsavisen 05.03.09)

Tidligere artikler: FriFagbevegelse, Haugesunds avis og Oss tillitsvalgte

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)