Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Lover oppfølging av oppdragstakere

Bruken av oppdragstakere både i kommune og stat skal inn som egen sak i stortingsmeldingen om arbeidsmiljøspørsmål som Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil legge fram i 2010.

Uenig
Å bruke merkelappen sosial dumping på disse trendene er en ideologisk basert forenkling, sier Torstein Nesheim ved Samfunns- og næringslivsforksning AS. (Foto: SNF)

- Regjeringen har også i arbeidet mot sosial dumping vært opptatt av at vanlige arbeidstakere ikke klassifiseres som selvstendige og dermed mister rettigheter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bedt Torstein Nesheim ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen om å kartlegge og se på omfang og utbredelse av selvstendige oppdragstakere innen ulike bransjer, hvilke arbeidsvilkår de har og hvilke utfordringer man ser i slike forhold, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i (AID) i en kommentar til Oss tillitsvalgte.

- Denne kartleggingen er nå under arbeid, og på basis av dette vil departementet vurdere eventuelle tiltak. Dette vil uansett være aktuelt stoff for stortingsmeldingen om arbeidsmiljøspørsmål, som departementet tar sikte på å legge fram i 2010, fortsetter Støstad.


Fornøyd

Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg er fornøyd med at AID følger opp problematikken rundt bruken av oppdragstakere.

- Dette viser at når våre tillitsvalgte og vi setter energi inn og jobber målretta for noe så gir det resultater, sier Gulbransen.

- Fagforbundet mener fortsatt at man via en endring i lovverket kan gjøre noe for at omfanget blir mindre enn i dag, og at man i hvert fall hindrer en form for spekulasjon som i dag. Bruken av oppdragstakere er ikke ulovlig, men noe av det som pågår faller utenfor loven, fortsetter Gulbrandsen.

Torstein Nesheim ved Samfunns- og næringslivsforksning AS bekrefter at han er i ferd med å sluttføre oppdraget med kartleggingen av oppdragstakere for AID. Han påpeker at bruk av oppdragstakere etter norsk lovverk er legitimt gitt at noen betingelser er til stede, men at en rekke oppdragstakerkontrakter sannsynligvis ligger i grenselandet for det som er tillatt.

 

Uenig med Fagforbundet


Nesheim mener også at vurderingen av betingelsene for oppdragstakere vil varierere blant dem.

- Noen kontrakter er lukrative og noen oppdragstakere foretrekker denne tilknytningsformen ut fra større frihet, selvstendighet, utvikling av kompetanse og større utbytte. Samtidig vil det være oppdragstakere som ser seg bedre tjent med å være ansatt. I høykonjukturer og ved stor etterspørsel, vil den første gruppen øke og motsatt i nedgangstider, sier Nesheim.

- Vekst i andre tilknytningsformer enn faste ansettelser i topartsforhold kan utfordre de trekkene ved arbeidslivet det er et politisk ønske om å beholde. Å bruke merkelappen sosial dumping på disse trendene er imidlertid en ideologisk basert forenkling.

- Utfordringen er å skaffe mer kunnskap om hvilke arbeidsvilkår oppdragstakerne har, om de ønsker en annen tilnytningsform og hvilket press dette eventuelt skaper på faste ansettelser, samt hvorvidt grensetilfeller og overtramp fanges opp av regulerende myndigheter. Det er også interessant å se på hva den langsiktige effekten av bruken av oppdragstakere er, sier Nesheim.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)