Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Annonser mot mobbing i Molde

Jan Davidsen går til frontalangrep på ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal i lokalavisene og krever at ledelsen rydder opp i "forhistoriske og helseskadelige arbeidsforhold". Sykehusledelsen avviser kritikken.

Fagforbundets annonse (Foto: Trond Isaksen)

Psykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal er inne i en omstillingsprosess og 20-25 personer er definert som overtallige. Det begynte med at Helse Nordmøre og Romsdal hentet inn ny avdelingsleder for psykiatri, Robert Giske.  Han skulle lede en omfattende omstilling som også innebar nedbemanning, men så økte konfliktene. Per i dag pågår det flere parallelle rettstvister.  I en sak i arbeidsretten har Fagforbundet stevnet arbeidsgiver for brudd på drøftingsplikten, og lagmannsretten har en sak der en avdelingsspykolog har stevnet arbeidsgiver for mobbing og usaklig oppsigelse.

 

Knuser lederstilen

For ikke lenge siden kom en rapport med en knusende dom over ledelsens håndtering av nedbemanningsprosessen og konfliktene som har fulgt. Arbeidstilsynet ga Helse Midt-Norge HF pålegg om kartlegging av arbeidsmiljøet. To organisasjonspsykologer fikk oppdraget og la fram en svært kritisk rapport. Men lite har skjedd.

 

I slutten av januar fikk sykehusledelsen en uvanlig skarp purring fra arbeidstilsynet.  I brevet heter det blant annet:

- Arbeidstilsynet stiller spørsmålstegn ved måten helseforetaket behandler krisen. (...) Det framgår av rapporten at Giske i liten grad tar imot innspill fra sine medarbeidere, eller involverer dem i prosesser og at han har en lederstil preget av sinne, trusler og hersketeknikker. 

Arbeidstilsynet skriver også at en forlengelse av gårsdagens lederstil vil være dårlig egnet i det videre arbeidet med konflikten.

 

Folk er redde

Dette stemmer godt overens med rapporter fra medlemmene. Hovedtillitsvalgt Knut Ivar Egset bekrefter bildet.

- Vi har fått en kultur som er preget av frykt. Mange ansatte er sjukmeldte, andre blir frosset ut av ledelsen. All form for kritikk blir møtt med represalier fra ledelsen. Folk blir fratatt arbeidsoppgaver og frosset ut, sier Egset.

 

Sykehusdirektør Bjørn Engum sier til avisa Romsdals Budstikke at han ikke kjenner seg igjen i Fagforbundets beskrivelse.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Fagforbundets beskrivelse. Jeg vil helt avvise at det foregår mobbing og trakassering av ansatte i psykiatrien. I omstillingsarbeidet er Fagforbundet og dets tillitsvalgte involvert i styret i Helse Nordmøre og Romsdal, i styringsgruppa for prosjektet og i arbeidsgruppa. Fagforbundet kan delta på alle nivåer der det fattes prinsipielle beslutninger, sier direktør Engum til Romsdals Budstikke.

 

Mobbeproblem

Hovedtillitsvalgt Knut Ivar Egset stiller seg uforstående til Engums uttalelser.

- Dette forstår  jeg ikke. I oktober i fjor viste en større arbeidsmiljøundersøkelse som viste at mobbing var et betydelig problem. I den sammenhengen uttalte direktør Engum at vi hadde et alvorlig problem med mobbing. Helse Nordmøre og Romsdal skal ha nulltoleranse mot mobbing, sa direktøren blant annet. Siden da har problemene bare vokst. Derfor er det rart at han nå avviser at det forekommer trakassering og mobbing, sier Egset.

 

Annonsen får etterspill (Romsdals Budstikke 13.03.2009) 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)