Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Finanskrisa gir muligheter

- Finanskrisa setter oss i posisjon til å påvirke mot privatisering, sier Tony Clarke, en av innlederne på Velferdskonferansen.

Mot privatisering
De internasjonale handels- og finansinstitusjonenes ekspertstatus overfor regjeringen må brytes, sier David Hall, Helene Bank og Tony Clarke på Velferdskonferansen. (Foto: Nina Monsen)

Finanskrisa viser at markedet ikke virker. Fagbevegelsen og venstresida må bruke krisen til å tydeliggjøre for vanlige folk hvordan det henger sammen at offentlig sektor må redde kapitalen fra deres egen grådighet.

Velferdskonferansen i begynnelsen av mars varte i to dager. 450 økonomer, medlemmer av fagbevegelsen, frivillige organisasjoner og politiske partier møttes for å diskutere offentlig velferd og alternativer til privatisering og markedsliberalisme. Mange innledere pekte på at finanskrisa kan være med å snu trenden med en ukritisk tro på markedet.

Privatisering satt i system 

Tony Clarke fra Polaris Institute i Canada, David Hall fra forskningsinstituttet for offentlige tjenester ved universitetet i Greenwich i England (PSIRU) og Helene Bank fra For velferdsstaten ga en grundig gjennomgang av hvordan de internasjonale handels- og finansinstitusjonene virker på seminaret "Regjeringer i alle land - privatiser!"

- De store markedene ligger ikke i fattige land langt fra oss, sier Clarke. Vi vet at det i det stille legges til rette for at utenlandske selskaper også skal kunne kjøpe opp offentlig sektor i rike land som Norge, legger han til.

Sterke krefter 

Privatisering og konkurranseutsetting er blitt en del av norsk dagligtale, og politikere fra høyre og langt inn i den tradisjonelle moderate venstresida ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. På 80-tallet begynte nedbygginga av velferdsstaten med organisering av kommunale oppgaver og omorganisering av statlige forvaltningsbedrifter. Det ble oppstykking, AS-ifisering og foretaksorganisering som medførte mindre demokratisk styring. Alt fra offentlige omsorgs- og trygdetjenester til sykehusvesen og utdanning ble lagt åpent.

- Det står sterke krefter bak for å skape et inntrykk av at markedet er rasjonelt, mens politikerne og politikken er irrasjonell, sier spesialrådgiver Helene Bank.

- De internasjonale institusjonene som Verdensbanken og IMF bruker sin økonomiske makt til å presse gjennom reformer og privatisering av offentlige tilbud i land avhengige av lån fra disse institusjonene. At de samme institusjonene, samt OECD, har like stor innflytelse på norske regjeringer - både til høyre og venstre - er det færre som vet.

- Når et land med så sterk økonomi som Norge ikke klarer å stå i mot presset selv under en rødgrønn regjering sier det litt om hva slags makt som ligger i disse institusjonene, sier Bank.

I regjeringas navn 

Det internasjonale pengefondet (IMF) og OECD har direkte kontakt til finansdepartement og regjering gjennom sine regelmessige gjennomganger av norsk politikk. De anbefaler privatisering, konkurranseutsetting og styringsreformer som New Public Management.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble startet som et prosjekt i 2004, og håndterer en del av de markedsreformene som IMF og OECD anbefaler. SSØ har i dag 355 ansatte fordelt på seks regionkontorer og en sentralenhet i Oslo. SSØ er rådgiver for sentrale myndigheter innen statlig økonomistyring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. SSØs visjon er "effektiv ressursbruk i staten".

- Økonomene i SSØ gjør jobben i god markedsliberalistisk ånd, og vi kan vise konkret hvordan IMFs rådgivere har påvirket norsk politikk de siste årene, sier Bank.

Skremmende mønster

Tiltak som privatisering av statlige selskaper innen olje, bank-, tele- og postvesenet, lavest mulig lønnsvekst, investering av oljepengene utenlands, økt utleie av arbeidskraft og lavest mulig inflasjon heller enn stabil kronekurs, ble gjennomført kort tid etter IMFs besøk i Norge i 2000. Eksempler er oppstykkinga av Posten og NSB, omgjøringa av Statens vegvesen til Mesta og ikke minst gjennomføringa av sykehusreformen.

- Den rødgrønne regjeringa lovte stans i privatiseringen i Soria Moria-erklæringen. IMFs vurdering i 2007 var at konkurranseutsettinga fortsetter i god fart. Vår utfordring er å bryte disse institusjonenes ekspertstatus overfor regjeringa. For å få til det må vi mobilisere til motstand, oppfordrer Helene Bank.

 

- Kom på offensiven!

Fagbevegelsen er på hæla, sier professor Kjell Arne Røvik.

 

Mytedannelse

Markedstroen er bygd på myter, sa Asbjørn Wahl.

 

- Finanskrisa er ingen naturkatastrofe, skriver Attac-leder Emilie Ekeberg.

 

Les mer også i Klassekampen og LOAktuelt 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)