Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Tannløst register

Myndighetenes nye godkjenningsordning for bemanningsforetak fanger ikke opp sosial dumping. En bedrift, anmeldt av LO og UDI, hvor 11 ukrainske helsearbeidere knyttet til bedriften behandles som mulige ofre for menneskehandel, er godkjent i Arbeidstilsynets register. Greit, sier Arbeidstilsynet. Uholdbart, sier LO.

Bruker muskler
LO og Fagforbundet setter kreftene inn på å slå tilbake sosial dumping, både i Rogaland og resten av Norge, sier 1. nestleder i LO Geir Mosti (Foto: Per Flakstad)

For få uker siden lanserte Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sitt nye verktøy i kampen mot sosial dumping. En godkjenningsordning for virksomheter som solgte bemanningstjenester i Norge gjør det forbudt å kjøpe tjenester fra bedrifter som ikke er oppført i registeret.

 

Overraskelsen var stor da Oss tillitsvalgte søkte opp Norges mest omstridte bemanningsforetak, Norsk Helsepersonell, og fant at de var godkjent i registeret.

 

Oppfyller minimumskrav

   Det er riktig at Norsk Helsepersonell er godkjent, sier Bjørn Kvello, seniorrådgiver i lov- og regelverksavdelingen i Arbeidstilsynet.   Bedriften fyller vilkårene i forskriften. Dette registeret bekrefter at en virksomhet er registrert i Enhetsregisteret og hos Skatteetaten. Alle som innfrir disse kravene, samt er registrert som aksjeselskap eller har stilt sikkerhet, blir registrert, opplyser han. Han forteller videre at bedriften ikke uten videre vil miste godkjenningen selv om de blir dømt for de alvorlige forholdene de er anmeldt for.

 

I arbeidsmarkedsloven er det stilt krav til bemanningsbyråer. Ett av kravene er: "Det er en forutsetning at arbeidstaker har et ansettelsesforhold hos utleier/arbeidsgiver". Heller ikke dette kravet oppfyller Norsk Helsepersonell. Brønnøysund-registeret hadde tre ansatte registrert per 15. desember 2008, og selv sier bedriftens daglige leder Hildegunn Lindås at bedriften har én ansatt. Uansett er ikke de utenlandske arbeidstakerne registrert som ansatte. Heller ikke på dette punktet er loven innfridd, men dette fanger ikke det nye registeret opp.

 

Uholdbart, sier LO

LOs nestleder Geir Mosti er forundret.

   Dette høres merkelig ut. LO vil aldri akseptere sosial dumping, og vi hadde store forhåpninger til at den nye registreringsordningen skulle bli et kraftfullt virkemiddel. Hvis ordningen ikke en gang fanger opp virksomheter som er under etterforskning for flere straffbare forhold, er det uholdbart, sier han.

    Dette registeret er bare ett av mange virkemidler i kampen mot sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som berømmer Fagforbundets tillitsvalgte for at de har tatt opp denne kampen.

 

Må ikke få inpass

   Det er svært viktig at de tillitsvalgte ute er proaktive i forhold til slike saker. Import av utenlandske helsearbeidere på det som kan være uverdige arbeidsvilkår er forholdsvis nytt i kommunesektoren, og det er avgjørende at det ikke får innpass. Vi mener registeret vil være til stor hjelp, men det vil ikke kunne erstatte innsatsen ansatte og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass gjør, sier Støstad.    

  Regjeringa tar dette på stort alvor. På toppen av ti millioner til Arbeidstilsynet på 2009-budsjettet økte vi bevilgningen til tilsynet med ytterligere fem millioner i tiltakspakka mot finanskrisen. Vi har dessuten nylig hatt møte med KS og avtalt å møte Fagforbundet over påske for å drøfte hvordan vi sammen kan bekjempe sosial dumping knyttet til kommunesektoren. Så her er vi i gang.  

   Registeret over bemanningsforetak er helt nytt. Vi har tro på at det vil virke, men vi vil følge med på hvor treffsikkert dette er, og om nødvendig se på reglene på nytt, sier han.

Dette er saken

I vinter ble det avslørt at bedriften Norsk Helsepersonell lot ukrainske helsearbeidere jobbe i en rekke kommuner for 100 kroner dagen mens de var i Norge på turistvisum. Ukrainerne hadde betalt 20.000 kroner hver for å komme til Norge og få jobb. Våkne tillitsvalgte i Fagforbundet og LO slo alarm, noe som resulterte i at LO anmeldte bedriften for slavearbeid og menneskehandel. Kort tid etter anmeldte UDI samme bedrift for å ha latt ukrainerne jobbe uten arbeidstillatelse. Like etter ble det kjent at politiet og UDI brukte bestemmelsene om ofre for menneskehandel i vurderingen av om helsearbeiderne skal få bli i Norge.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)