Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Felttog for heltid

Det rører seg blant Fagforbundets tropper, idet forbundet legger ut på en storstilt offensiv mot uønsket deltid. Det lukter massesøksmål.

I stor skala
- Fagforbundet skal bekjempe ulovlig bruk av deltid, sier Ann-Mari Wold. (Foto: Werner Juvik, Fagbladet)

Opptakten til prosjekt "Retten til heltid" kom i 2007, med den såkalte Granvin-dommen. Da vant Fagforbundet fram med en sak mot Granvin kommune, på vegne av fire deltidsansatte kvinner. Tingretten fant at Granvin kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven fordi behovet for vikarer på sykehjemmet ikke kan kalles ekstraordinært. Det at eldre ved et sykehjem blir alvorlig syke og dør, er en del av hjemmets normale virksomhet. Dermed kan ikke sykehjemmet påberope seg retten til å bruke midlertidige stillinger, og kvinnene hadde krav på fast stilling. Det fikk de.

 

Inspirert av denne historiske dommen, satser Fagforbundet nå på et massivt rettslig søkelys på uønsket deltid.

- Vi arbeider aktivt for å få frem flere saker som kan belyses for domstolene, sier leder i Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann-Mari Wold.

Hensikten er å avklare hvilke gråsoner som finnes i lov- og avtaleverk og få klarhet i om lovverket fungerer etter intensjonene.

 

Kartlegger verstinger

- Kompetansesentrene våre har fått i oppgave å spore opp ti verstinger i sitt distrikt, for eksempel kommuner og helseforetak som vi tidligere har hatt dårlige erfaringer med, sier Wold.

De hovedtillitsvalgte sender brev til arbeidsgiverne og krever en oversikt over ansettelsesforholdene. Det vil si tall på vikarer, overtidsstatistikk, antall deltidsansatte og så videre. Allerede da kan det begynne å skje ting.

- Det som ofte viser seg i denne første runden, når hovedtillitsvalgt orienterer om prosjektet, er at arbeidsgiveren må skaffe seg en oversikt. Mange rydder opp bare fordi hovedtillitsvalgt setter fingeren på problemet, forteller Wold.

 

Alle sakene til retten

Hun regner likevel med å motta en del saker. Erfaringsmessig er det i pleie- og omsorgssektoren, skoler og barnehager vi finner flest "ring-og-spring-vikarer".

- Slike ringevikarer får det ofte vanskelig med å planlegge inntekt og hverdager, forteller Wold.

Hun regner med at sakene blir ferdig utreda hos kompetansesentrene mot slutten av mai. Den rettslige prossessen iverksettes over sommeren. Det er forbundsadvokat Kjetil Edvardsen som leder dette arbeidet, i samarbeid med advokater fra LO.

- Det kan hende vi får domsavsigelser som kan brukes i flere tilfeller, men vi kommer til å kjøre alle saker hvor vi ser det er behov, konkluderer Wold.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)