Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Brudd: Treg start i pensjonsoppgjøret

Pensjonsoppgjøret har nå gått til mekling. Da fristen løp ut natt til 1.mai, hadde staten ikke kommet med noe utspill om ny, offentlig tjenestepensjonsordning.

Brudd (Foto: PhotoDisc)

Offentlig tjenestepensjon har noen viktige særtrekk. Det er disse Fagforbundet nå kjemper for å bevare, samtidig som de må tilpasses den betydelige omleggingen av folketrygden vi har fått.

 

Kravene

Det er viktig for Fagforbundet at medlemmene kan kjenne igjen en ny pensjonsordning. Det innebærer at man må kunne ta ut en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når man er 65 år og har 30 års opptjening. Kravet gjelder lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, som i dag. I tillegg har Fagforbundet stilt disse kravene:

  • En fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning
  • Fleksibiliteten må gjennomføres slik at ny folketrygd sammen med tjenestepensjon gjør det lønnsomt å stå lenger i arbeid og at lønn og pensjon kan kombineres uten at pensjonen reduseres
  • Tjenestepensjonsordningen må gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling eller mer
  • Ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene skal være minst like god som i dagens AFP- ordning.


Tjenestepensjonsordningen har et spesielt vern i Grunnloven. Grunnloven sier nemlig at ingen lov kan gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft. Fagforbundet mener at det betyr at allerede opptjente rettigheter ikke kan svekkes og har derfor stilt krav om at det lages lange nok overgangsordninger til at rettigheter som allerede er opptjent, blir utbetalt.

 

Vanskelig tidligpensjon

En virkelig hard nøtt er tidligpensjon. Prinsippet i den nye folketrygden er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Målet med pensjonsreformen er at vi skal stå lenger i jobb. Derfor er levealdersjustering en del av reformen. I det ligger at vi må jobbe lenger for å få samme pensjon dersom gjennomsnittlig levealder øker. Det innebærer også at de som har forholdsvis korte yrkeskarrierer kommer dårlig ut. Utfordringen blir å forhandle fram ordninger som gir en pensjon på dagens nivå, også for sliterne som går tidlig av med pensjon.

 

- Vi skal ikke reforhandle den nye folketrygdordningen. I den nye folketrygden skal det lønne seg å jobbe lenge, man skal kunne ta ut pensjon og jobbe så mye man vil og alle skal tjene opp rett til AFP. Vår utfordring blir å utforme en tjenestepensjonsordning som kan tilpasses folketrygden, uten at vi mister de kvalitetene vi har i dagens pensjonsordning, sier spesialrådgiver Klemet Rønning-Aaby i Fagforbundet.

 

Konfliktberedskap i Spekterområdet

Konfliktberedskapsgruppa  presiserer at ved årets tariffoppgjør i Spekterområdet  skal det ikke forhandles om tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd. For å sikre fortsatt likhet i de offentlige tjenestepensjonsordningene, vil resultatet fra forhandlingene i kommune- og statssektoren bli gjort gjeldende for Spekterområdet, uten forhandlinger og uten konfliktrett.

Konfliktberedskapsgruppa understreker at det i år som tidligere år selvfølgelig er konfliktrett på økonomi og andre bestemmelser. Konfliktberedskapen på område 10 og helseforetakene skal gå som planlagt.

Beredskapsgruppe er etablert

Konfliktberedskapsgruppa er i gang med å forberede en eventuell konflikt i mellomoppgjøret. Konfliktberedskapsgruppa ledes av Unni Rasmussen, Forhandlingsenheten og kan nås på e-post Konfliktberedskapsgruppa 

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)