Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Masterstudium i offentlig ledelse og styring

Fagforbundet gir støtte for å få i gang et heltidsstudium på mastergradnivå i offentlig finansforvaltning. Studiet blir til ved en treårig samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark.

Fagforbundet har bevilget inntil 500 000 kroner for første år. Med denne finansieringa vil heltidsstudiet Master i offentlig ledelse og styring starte opp allerede høsten 2009, i stedet for å vente på offentlig finansiering. Studieplanen er allerede godkjent.

 

Nytt studium for erfarne

Master i offentlig ledelse og stying med spesialisering innen økonomi, regnskap og finansiering kvalifiserer for fag- og lederstillinger innen offentlig virksomhet. Spesialiseringen er utviklet av Fagforbundet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund. Bevilgningen fra Fagforbundet finansierer en stilling. Intensjonen med støtten fra Fagforbundet er å utvikle tenkningen om offentlig finans, slik at den også kan peke på alternativer og romme positive holdninger til det offentlige.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)