Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Trondheimsbudsjettet: Velferd viktigst

- Velferd er viktigst, derfor blir tjenesteproduksjon og ansatte i førstelinja mest mulig skjerma, sier Trondheimsordfører Rita Ottervik. Til tross for millionkutt mener hun flertallet i trondheimspolitikken har klart å bevare en rødgrønn profil.

Den gamle bybro
Trondheim er rødgrønt utstillingsvindu (Foto: Randi Tevik)

Siden 2003 har Trondheim vært styrt av Ap, SV og Sp og De grønne. Gjennom samarbeidet med fagbevegelsen har de rødgrønne rustet kraftig opp, og en rekke privatiserte selskaper har blitt rekommunalisert. Kommunen er utstillingsvindu for rødgrønn politikk. Høyreopposisjonen mener vinduet nå er knust, men ordfører Ottervik er stolt av at Trondheim har full barnehagedekning, ligger over gjennomsnittet i tjenesteproduksjon og at en tredel av alle nye sykehjem i Norge er bygd i Trondheim.

- Vi skal spare inn cirka 2 prosent av den totale ramma, 209 millioner kroner de to neste åra, men den unike velferdssituasjonen forsvinner ikke, understreker Ottervik.

 

Eldreomsorg prioriteres

De rødgrønne skjermer eldreomsorgen for rådmannens foreslåtte kutt. Fortsatt gratis trygghetsalarm og stabil nattbemanning på sykehjemmene er viktig for både brukere, pårørende og ansatte.

- Trygghet skal ikke ha noen pris i Trondheim, sier Ottervik, som forteller at da trygghetsalarmene ble gratis økte antallet brukere. Med alarm kan flere bo lenger hjemme, og kommunen sparer utgifter til sykehjemsplasser. Hun er også opptatt av at innsparinger i denne runden skal merkes minst hos innbyggerne og de ansatte som møter byens folk hver dag.

 

Tøffe kutt

Trondheim har to tøffe år i vente, men noen bakrus vil ikke ordføreren gå med på at hun har.

- Tjenestetilbudet for byens innbyggere vil ligge over landsgjennomsnittet selv etter at vi har gjennomført kuttene, sier hun. Først og fremst er det de administrative kostnadene som skal ettergås. I tillegg utredes muligheten til å redusere antall representanter i bystyret, formannskapet og andre kommunale utvalg.

- Det er viktig at politikerne og administrasjonen også snur noen steiner, sier Ottervik, som håper å unngå oppsigelser, men ikke kan love noe.

 

Sterkt samarbeid

I et valgår blir trondheimsbudsjettet brukt for det det er verdt, og både samarbeidet i bystyret og med fagbevegelsen kan bli krevende.

- Flertallsamarbeidet i bystyret er styrket i denne budsjettprosessen, mener Ottervik. Hun er også optimistisk når det gjelder fagbevegelsen. - Vi har ulike roller og kan være uenige, men retningen er det enighet om. Det er viktig å se hva vi har klart selv om det butter akkurat nå, påpeker Rita Ottervik.  Hun slutter seg til 1. mai-parolen 10 mrd. til kommunene - styrk kommuneøkonomien. Kuttene nå skal skape økonomisk handlerom i Trondheim om to år.

- Vi trenger den drahjelpa blant annet for å skape aktivitet og arbeidsplasser i kommunen, og for å unngå at flere blir avhengige av sosialhjelp, sier Rita Ottervik med klar adresse til rødgrønne kolleger i Oslo.

 

- Sats mer på kommunene

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)