Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Likelønn er ikke et spørsmål om høy utdanning

- Diskusjonen om likelønnspotten har vært forvrengt. Vi godtar ikke en snever definisjon av utdanning, der kunnskap og kompetanse er noe man bare kan få på høgskolene, understreker Gerd Kristiansen.

Seier for lavlønte
- En helsefagarbeider med fire års fagutdanning og unik kompetanse er på toppen av lønnsstigen etter 20 år og får 300.000 i året, sier hjelpepleier Gerd Kristiansen, ny LO-nestleder. (Foto: Tri D. Nguyen, LO-Aktuelt)

På LOs kongress gjorde både Roar Flåthen, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen det klart at en likelønnspott også må være en lavlønnspott. LO og regjeringa viser nå enighet om at at dette er en forutsetning for å få lukket lønnsgapet mellom kvinner og menn.

- Skal vi få gjort noe med likelønn, må mer penger på bordet. Det er det samme for meg hva vi kaller det. Penger er penger, sa LO-leder Roar Flåthen. - Rammene for offentlig sektor kan økes for å gi kvinnegrupper i LO som har blitt liggende etter i lønnsutviklingen et noe større tillegg, sa han.

- Skal noen grupper vokse mer enn andre, forutsetter det at andre grupper må akseptere at noen vokser raskere, svarte Jens Stoltenberg.

LO-kongressen vedtok at økte rammer kan gå til større tillegg i offentlig sektor.

 

Flere vil ha pott

- Vi vet at kvinner tjener 85 prosent av menns timelønn. Jeg mener vi trenger ekstraordinære tiltak, sa finansminister og partileder Kristin Halvorsen (SV). I sin tale til kongressen slo hun fast at det går altfor sakte å nå målet om likelønn. - Vi i SV mener vi bør ha en likelønnspott for å heve kvinnelønna nå, sa hun.

Høyre har på sin side foreslått en kompetansepott til utdanningsgruppene i offentlig sektor. Fagforbundet slår hardt ned på at Høyre kaller dette et tiltak for likelønn.

- Med dette forslaget prøvde Høyre bare å tekkes enkelte yrkesgrupper. Hvis vi mener alvor med likelønn, er det lønna til de gruppene som tjener minst, som må opp. Og det er de lavtlønte kvinnene i omsorgssektoren, sier Fagforbundets tidligere 1. nestleder, nå nestleder i LO, Gerd Kristiansen.

 

Fagutdanning teller

- Det stemmer ikke at "utdanningsgruppene" har vært taperne i lønnsoppgjørene i offentlig sektor de siste åra. Fagforbundet har kjempet for lønnsopprykk til alle som har utdanning ved hvert eneste lønnsoppgjør.

Men Gerd Kristiansen vil ha seg frabedt et snevert syn på utdanning som innebærer kun høgskolestudier.

- Et fagbrev er en fullverdig utdanning. Ingen ville finne på å si at en rørlegger ikke har utdanning og kan erstattes av hvem som helst. Hvorfor skulle ikke det samme gjelde helsefag- og barne- og ungdomsarbeiderne i alle landets kommuner?

Likelønnspott

Likelønnskommisjonen foreslo seks tiltak for likelønn. Blant dem: 

"Lønnsløft i offentlig sektor" med cirka 3 milliarder kroner over statsbudsjettet til "i forbindelse med tariffrevisjon å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor".

"Lavlønns- og kvinnepott: Partene i privat sektor anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. Forslaget innebærer ikke nødvendigvis at de totale rammene påvirkes, men en omprioritering mellom kvinne- og mannsdominerte grupper i privat sektor."

Likelønnskommisjonen

Regjeringsoppnevnt utvalg som leverte utredningen Kjønn og lønn i februar 2008. Kommisjonen ble ledet av Anne Enger. Utredningen  dokumenterer en lønnsforskjell på 15 prosent mellom kvinner og menn, at dette har vært stabilt i 20 år og at kvinner i offentlig sektor er lønnstaperne.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)