Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Tromsø må omprioritere

- For Fagforbundet er fattigdomsbekjempelse viktigst, og for LO er arbeid til alle jobb nr 1. Hvorfor går Tromsø i helt motsatt retning? Britt Ås fortviler over kommuneøkonomien.

Skeptisk til Tromsø-budsjett
- De nye fattige er et synlig eksempel på at vi er langt fra å nå mål nummer en, sier Britt Ås. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Britt Ås, fylkesleder i Fagforbundet Troms, var nylig delegat på LO-kongressen. Der opplevde hun at Fagforbundets medlemmer ble tatt på alvor da LO prioriterte å jobbe for at ingen skal være fattige i Norge. På LO-kongressen stod også Arbeiderpartiets parole "Arbeid til alle er jobb nummer én" høyt i kurs, ikke minst da statsministeren gjestet kongressen. Delegat Britt Ås får det ikke til å henge i hop når nyhetene hjemmefra Tromsø når henne: Rådmannen foreslår nedlegging av sykehjem, dype kutt innenfor pleie, omsorg, skoler, barnehager - og oppsigelser av kommunalt ansatte.

- Fattigdomsutfordringene i kommunene får en ny dimensjon. Når ble oppsigelse av kommunalt ansatte et verktøy for å bekjempe fattigdom i Norge? På hvilken måte skal målet om arbeid til alle nås ved oppsigelser? Nei, en forutsetning for fattigdomsbekjempelse og full sysselsetting er tvert imot at alle skal ha noe å leve av, raser fylkeslederen.

 

Krever mer

Regnskapstall viser at kommunene har fått tilført over 30 milliarder kroner mer siden regjeringsskiftet i 2005. Samtidig opplever innbyggerne at kommuner må kutte i tjenestetilbudet og skjære ned på stillinger. Fagforbundet har gitt uttrykk for å være fornøyd med at regjeringen fortsatt vil satse på kommunene som velferdsprodusent. - Men det er ikke nok, det må satses mer, understreket forbundsleder Jan Davidsen i forrige utgave av Oss tillitsvalgte.

- Optimisme og satsing i kommunene er i ferd med å snus til fortvilelse og nedbygging av velferdstilbud. I Tromsø er allerede dette, og varsla oppsigelser, et faktum etter rådmannens forslag, forteller Britt Ås. Hun mener det er på tide at kommunen viser vilje til å ta fatt i alvoret.

- Det er en grunn til at kommunen er i denne situasjonen. Nå må man tørre å ta tak i utfordringene som ligger i kommunens skyhøye sykefravær, blant annet utstøting fra arbeidslivet som har fått lov å få grobunn i kommunen. Man burde vurdere om ikke de ansatte trenger en lengre omstillingspause, slik at lederne får mulighet til å lede på en god måte, i stedet for hele tiden å være nødt til å tvinge gjennom nye planer.
- Kommunens stormannsgale OL-satsing (2014/2018) har brukt 60 millioner pluss personalressurser. Det burde man lære av og omprioritere nye storsatsinger som foreslått ishall, foreslår hun.

Malplassert bilbytte

Fylkeslederen avventer politikernes avgjørelse.

- Foreløpig får vi ha tillit til at de styrende politikerne nå gjør de riktige grepene, sier Britt Ås. I mellomtida er hun provosert av språkbruken til rådmannens nærmeste.

- Står du oppsagt hjelper det ikke å få høre at BMW'en kan byttes ut med en Toyota. Uten arbeid blir du fort en av de nye fattige i Norge, understreker Britt Ås.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)