Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Den store styrkeprøven

Regjeringa møtte tøffere motstand enn de forestilte seg i kampen om ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Arbeidstakerne greide mesterstykket å stå samlet. Budskapet er: Ikke ødelegg pensjonen vår!

Stemme eller streike?
Bemanningsbyråene ble et arbeidsmiljøproblem, medlemmene var positive til at fikk dette fremmedelementet ut, forteller Irma Tverstøl. På bildet er hun klar til kamp for medlemmenes rettigheter. (Foto: Foto: Tove Sommerseth)

Det er viktig for arbeidstakerorganisasjonene å beholde en tjenestepensjon på nivå med dagens ordning. Avstanden mellom staten på den ene sida og en samlet fagbevegelse på den andre, er stor.  Vi er på overtid i forhandlingene og inne i enda ei uke med harde dragkamper mellom partene.

Stiller tøffe krav

Offentlig sektor har en god pensjonsordning. Den nye ordningen må sikre at de med minst tretti års opptjening kan gå av når de fyller 65 år med minst 66 prosent av lønna og at folk kan gå av ved 62 år og være sikret en pensjon minst på nivå med i dag.  Nylig ble den nye folketrygden formelt vedtatt av Stortinget. Den gir en rekke endringer, for eksempel den såkalte levealdersjusteringen. Det betyr at man må jobbe lenger for å få samme pensjon dersom gjennomsnittlig levealder øker. Pensjonsreformen vil få mest å si for arbeidstakere under 45 år. Det er fordi de rettighetene som allerede er opparbeidet er beskyttet av Grunnloven.

Informasjonsgap

Vi er i en krevende situasjon. Formelt er vi i mekling og da er det bare meklingsmannen som kan si noe. Samtidig er det et voldsomt behov for informasjon om hva som egentlig foregår. I det øyeblikket vi har et resultat eller et brudd skal forbundet gå ut med all nødvendig og utfyllende informasjon. Derfor blir det viktig for alle tillitsvalgte å følge nøye med på Fagforbundets nettsider, mobilisere til informasjonsmøter og spre informasjon så godt som mulig.

Forholdsregler ved streik

Det er ennå ikke klart om det blir streik eller enighet. Uansett står tillitsvalgtkorpset overfor en stor oppgave. Dersom det blir konflikt er det en rekke ting å tenke på. Alt dette er gjort kjent av de lokale streikelederne. Viktigst av alt er likevel: Hele forbundet er i konflikt. De som ikke er tatt ut, er også en del av konflikten. Det handler om solidaritet og samhold.

Forhandlingsløsning

Dersom vi har en forhandlingsløsning, blir det viktig å informere om resultatet, gjennomføre uravstemningen og ikke minst få medlemmene til å stemme. Denne gangen er det viktigere enn noen gang at flest mulig deltar.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)