Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Miljø er moderne

- Kommunene er være eller ikke være for klimakampen. Hvis ikke kommunene tar overordnet grep, kommer lite til å skje, konstaterer miljøvernkonsulent Odd-Arne Helleberg.

Framtidsbru
Miljøvernkonsulent Odd-Arne Helleberg er også tillitsvalgt på arbeidsplassen. Kommunen har nøkkelen, mener han. (Foto: Jan Lillehamre)

- På Kongsberg ligger vi godt an med miljøsatsinga. Vi er nettopp ferdige med den nye miljøhandlingsplanen vår, forteller Helleberg. Den er bygget på det statlige rådgivningsselskapet Enovas klimaveileder for kommunene.

- Det er et enkelt, men godt verktøy som har gitt oss god oversikt og er et godt springbrett for å sette viktige tiltak ut i livet.

 

For tre år siden oppfordret daværende kommunalminister Åslaug Haga alle norske kommuner til å utarbeide miljøhandlingsplaner. Siden det har 53 kommuner utarbeidet en slik plan og ytterligere 253 kommer har vedtatt å gjøre det. Enova forteller at de har bistått en lang rekke kommuner. Bare 129 kommuner har ennå ikke vedtatt å lage en slik plan.

 

Sykkelbru

-  Det er et mål for Kongsberg kommune å få flere til å sykle og gå. Derfor gikk vi gjennom hvor folk sykler og går. Vi fant ut at ei ny overbygd bru over Numedalslågen ville gjøre det minst ti minutter raskere å sykle til det gamle fabrikkområdet til Kongsberg Våpenfabrikk der det i dag er et vell av arbeidsplasser og ulike virksomheter. Vi fikk til et samarbeid med staten og noen av virksomhetene i næringsparken, og er nå ferdige med å bygge brua. Den åpner om noen dager og vil gjøre det mye lettere å sykle og gå for mange, forteller Helleberg.

 

Miljøsertifisering

Kongsberg kommune har vedtatt å miljøfyrtårn-sertifisere alle kommunale bygg og øvrig virksomhet, og er godt i gang.

- Dette er miljøriktig og god butikk, forteller Helleberg. Han er offisielt godkjent miljøfyrtårn-sertifisør og har hjulpet flere private bedrifter med å spare miljø og penger. Det er et sterkt politisk ønske om at privat virksomhet følger opp og sertifiserer seg.

- Samfunnet tjener kort og godt penger på dette. Vi reduserer forholdsvis enkelt forbruket av lys, vann og strøm med fem til ti prosent. Så klart det betyr mye, både for klimaet og for kommunekassa.

 

Kommunekassa på Kongsberg kan saktens trenge påfyll. Kommunen har stått lenge på den såkalte Robek-lista over kommuner som er i økonomisk ubalanse. Kongsberg kommune er et pressområde der både næringsliv og befolkning bygger og etablerer seg.

 - Det koster å ekspandere. Vi må bygge infrastruktur for å holde tritt med veksten, men på mange måter er jo det litt av et luksusproblem. Alt i alt har vi det bra i verden, vi her på Kongsberg, smiler Helleberg.

 

Søppel er nøkkelen

Miljøkonsulenten mener nøkkelen til å vekke publikums miljøbevissthet finnes i avfallshåndtering.

- Folk må få delta i klimakampen. Det de gjøre med slike konkrete ting som å håndtere sitt eget søppel.

Kongsberg arbeider med planer for en regional satsing på avfallshåndtering, og har fjernvarme i bykjernen til vurdering.

- Her på Kongsberg er vi for små til å være store, og for store til å være små. Derfor må vi finne regionale løsninger. I dag har vi kildesortering. Men resten må gå til avfallsforbrenning, og det er en dårlig løsning i lengda. Ennå må vi kjøre søppelet til Fredrikstad og det er ingen bærekraftig løsning, sier han.

 

Tverrpolitisk enighet

Helleberg forteller at det stort sett er tverrpolitisk enighet om miljøtiltakene.

- Det er ingen som ikke ser alvoret i dette. For noen år siden var grøntområder og miljø noe vi drev med for at ungene skulle ha et sted å leike og gamlingene noe pent å se på. Sånn er det ikke lenger. Det har skjedd en enorm omveltning i løpet av de siste fire åra. Miljø er moderne

og jeg er heldig som får være med på denne rivende utviklinga, sier Odd Arne Helleberg.

Klimakommuner...

Etter klimaforliket med opposisjonspartiene, unntatt Frp, i 2008 er det bred enighet om at Norge skal være karbonnøytralt i 2030, og at vi fram til 2020 skal kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. For å nå disse målene er miljøtiltak i kommunene svært viktige. Energiøkonomisering, tilknytning til fjernvarme, utfasing av oljefyring som oppvarmingskilde, og utbygging av biometananlegg for buss og tungtransport, bidrar til å nå målene. De rødgrønne har økt støtten til Enova og opprettet Transnova for å øke innsatsen på miljøvennlige prosjekter innen transport og energiøkonomisering.

... eller for tidlig med tiltak?

FrP mener det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger i klimaspørsmål, og mener det er viktig at det ikke tas forhastede beslutninger om innføring av kostbare tiltak og reguleringer. Betyr det at FrP ikke tror klimaendringene er menneskeskapte og at vi ikke trenger å ta hensyn til de endringene vi ser rundt oss?

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)