Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Sangglede på Klukstuen

- Kom mai du skjønne milde, gjør skogen aaatter grønn... synger beboerne på Klukstuen omsorgssenter mens de venter på middagen. Sangheftene ligger på fanget, men teksten sitter i hodet.

Glede
Beboer Ruth Stensbak og hjelpepleier Tove Bruun i sansehagen. (Foto: Jan Lillehamre)

De var ikke vanskelige å be og stemningen steg flere hakk da hjelpepleier Tove Bruun spurte om de ikke skulle synge for å korte ventetida. Å synge er noe av det beboerne setter størst pris på.

- Å være ute i den flotte sansehagen med grønt gress, kjente og kjære busk- og blomstervekster, melkerampe og hagegynge er også populært, sier Bruun.

- Hagen er spesielt tilrettelagt for de eldre. Nå er vi i ferd med å bytte ut enkelte av buskene slik at de skal få vekster som de kjenner enda bedre, sier vaktmester og tillitsvalgt Bjørn Rognstad.

Initativet til sansehagen ble tatt av en pårørende. Med noe økonomisk hjelp fra venneforeningen ble hagen realisert i august 2008. Samme høst fikk Klukstuen utmerkelsen Demensprisen.

 

Lavt sykefravær

Bente Tangen er hjelpepleier og har jobba på Klukstuen siden oppstarten i 2001.

- Her er det trivelig å jobbe. Vi har lavt sykefravær og folk blir i jobben, sier Tangen. Hun setter også pris på all opplæringa.

- Vi har en egen opplæringsgruppe blant de ansatte. Hver tirsdag er det tilbud om kurs, for det meste oppdaterering innen demensbehandling.

 

Kommunalt er best

Odd Aspeli, leder av Klukstuens venneforening og tidligere Hamar-ordfører er enig med de ansatte og tillitsvalgte i at de rødgrønne partiene er best skikka til å opprettholde den gode kvaliteten på Klukstuen.

- De blå snakker mye om privatisering, men vi synes det er viktig å beholde kommunale sykehjem, sier de. Alle er de gamle nok til å huske forskjellen på privat og offentlig sykehjemstilbud i området.

- De som hadde mye penger var på det privateide Kåtorp, sier Aspeli. Ingen ønsker seg tilbake til tida da de med mest penger kunne kjøpe seg den beste omsorgen.

- Nå brukes en bedre kommuneøkonomi til bedre kvalitet, større og faste stillinger. Mye har blitt bedre de siste åra, sier Bjørn Rognstad.

En god eldreomsorg for alle...

Den rødgrønne regjeringa har sørget for cirka 10 000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren siden 2005. For å øke kvaliteten på omsorgstjenestene vil de rødgrønne partiene innføre en standard for legetjenesten i sykehjemmene, satse på etter- og videreutdanning og fjerne uønsket deltid blant de ansatte. Sammen med en styrket kommuneøkonomi, trepartssamarbeid og økt samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten vil de rødgrønne skape en god eldreomsorg.

... eller mot betaling?

Høyresida vil åpne for mer privatisering av eldreomsorgen. Fagforbundet frykter det betyr at tilbudet blir avhengig av størrelsen på lommeboka di, og at en dårlig kommuneøkonomi sørger for at kommunenes ansvar blir en minimumsløsning framfor en løsning med fokus på trivsel og kvalitet for pasienter og ansatte. Frp vil ha statlig stykkprisfinansiering i eldreomsorgen; hver enkelt skal kjøpe sine tjenester. De vil også lovfeste retten til sykehjemsplass.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)