Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ansatte betaler prisen

Langtidssykmeldte på konkurranseutsatte sykehjem i Oslo får ikke lønn etter at arbeidsgiverperioden er over. Fra dag 17 er alle utbetalinger en sak mellom den sykmeldte og NAV.

Ansatte betaler prisen
Velger å kjempe:Trine Børresen og Katrine Jacobsen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening er kamplystne på vegne av medlemmene, men ikke humørløse. (Foto: Randi Tevik)

Frp-/Høyrebyrådet mener at det er bra for beboere og ansatte hvis flere sykehjem i Oslo blir konkurranseutsatt, men de tillitsvalgte ser følgene.

- Fortvilte medlemmer ringer og klarer ikke betale reginger fordi de er syke og ikke får full utbetaling. Folk blir gjeldsofre fordi de er sykmeldt, sier leder og hovedtillitsvalgt Trine Børresen i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening. Hun mener de ansatte betaler en høy pris for høyresida i Oslo sitt ideologiske prosjekt "Privat er best".

- Det er spesielt å ha en sjef som sier at de ansatte gjør en dårlig jobb, sier hun og viser til Frp-byråd Sylvi Listhaugs uttalelse om at hun vil starte med å konkurranseutsette de dårligste sykehjemmene.

- Da uttalelsen ble kjent, fikk foreninga telefoner fra ansatte som lurte på om de jobbet på det dårligste sykehjemmet i byen, forteller Børresen.

 

Penger, ikke helse

I dag er åtte sykehjem i Oslo drevet av kommersielle aktører, og byrådet forslår å konkurranseutsette åtte nye i løpet av tre år. Byrådet sier hensikten er å heve kvaliteten.

- Konkurranseutsetting handler ikke om kvalitet, det handler om budsjettkutt, mener Trine Børresen. Hun har lang arbeidserfaring fra sykehjem, kjenner etaten, og tror ikke på at arbeidsplasser legges ut på anbud for at tilbudet til de gamle skal bli bedre. Nestlederen i finanskomitéen, Trond Jensrud (Ap) er helt enig.

- At konkurranseutsettingen behandles av oss, og ikke helse- og sosialkomitéen, sier vel sitt, påpeker han.

Konkurranse og valgfrihet

Høyre og Frp vil konkurranseutsette offentlige oppgaver. Samtidig er de to partienes svar til LO at de ikke ønsker å styrke arbeidstakernes rettigheter når anbudskonkurranser kaster de ansatte fra den ene arbeidsgiveren til den andre.

- Drivkraften ved å sette ting ut på anbud, er at det er mye penger å spare på pensjon og sykelønn, sier Trond Jensrud, som er bekymret for både fagligheten og organiseringa av sykehjemsdriften i Oslo. Kommunens eget foretak Kommunal Konkurranse og organisasjoner som Kirkens Bymisjon som ikke dumper pensjon kan ikke vinne mot de store private aktørene.

- Byrådssaken er skreddersydd for de kommersielle aktørene nettopp fordi private firmaer har langt dårligere pensjonsordninger for sine ansatte enn både Oslo kommune og de ideelle organisasjonene. Dét er ikke valgfrihet, sier Jensrud. Han støtter Fagforbundets tillitsvalgte i kampen for at byrådet skal sørge for at de sykehjemmene de selv driver er best mulig.

 

Fasadedrift

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening har ingen lett jobb når dagens mantra er at eldre og pårørende "selv skal velge hva som er best for dem".

- Hva med valgfriheten til de ansatte, spør de tillitsvalgte. Ved virksomhetsoverdragelse kan ansatte si nei til å bli med over til privat driver, men ofte er ikke valget reelt. Passer ikke kommunens ene tilbud, er de ansatte prisgitt sin nye arbeidsgiver. Og da er ikke privat best.

- Det som ser fint ut på overflata kan skjule mye,  sier Børresen. Hun er opptatt av innholdet i pleiefaktoren, kvaliteten på omsorgen og kompetanseutviklinga til de ansatte. Hun lurer på hva folk tror de eldre velger. Leverandør? Innholdet i hverdagen sin? Trygghet?

Trond Jensrud deler bekymringen.

- Ved å ivareta de ytre, synlige tingene og arrangere konserter og pårørendekvelder viser en ikke nødvendigvis hvor flink en er til å ta vare på de som bor på sykehjemmet, sier han.

- Selv om trivselstiltak er flott, er det ikke ok at denne typen fasadedrift betales av de ansattes pensjonskutt, mener Trond Jensrud. 

Bydelsopprør mot Listhaug

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)