Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ny forskrift gir innsyn

Det er full politisk strid om en forskrift som kan bli et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping. De rødgrønne vil forsvare forskriften som gir rett til tarifflønn med alle midler - de borgerlige vil like godt fjerne hele forskriften.

"Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter" innebærer at de som utfører tjenester eller bygge- og anleggsarbeider for det offentlige må garantere å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale eller "det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke".

 

Kan stoppe sosial dumping

Nå viser det seg at denne forskriften kan være enda viktigere enn tidligere regnet med. Med forskriften kan kommunene kreve at firmaer som formidler bemanningstjenester til kommunene garanterer at utenlandske helsearbeidere har lønns- og arbeidsvilkår på linje med norske.

- Dersom den samlede verdien for hele kontraktens løpetid vil overstige terskelverdien i EØS-området, 1,65 millioner kroner, gjelder denne forskriften for bemanningstjenester. Da skal kommunen kreve garanti for at arbeidstakerne som leies ut, har lønns- og arbeidsvilkår på linje med andre kommunalt ansatte, opplyser seniorrådgiver Monica Auberg i Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Oss tillitsvalgte.

 

Makt bak krava

- Dette er strålende nyheter, sier Geir Mosti i Fagforbundets arbeidsutvalg.

- Det betyr at våre tillitsvalgte plutselig har det verktøyet de trenger for å kreve at arbeidsgiver rydder opp. Forskriften er utledet av ILO-konvensjon 94 som nettopp har til siktemål å hindre sosial dumping. International Labour Organization (ILO) er FNs arbeidsorganisasjon og Norge har ratifisert konvensjon nr 94.

- Problemet er at det har vært vanskelig å sette makt bak kravene. Den rødgrønne regjeringa satt seg som mål å bekjempe sosial dumping og har satt inn en rekke tiltak. Dette var blant de sakene man ble enige om i Soria-Moria erklæringen. Firmaer som importerer utenlandske helsearbeidere og lar dem jobbe under sterkt kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår er et raskt voksende problem og vi trenger effektive virkemidler for å presse fram anstendige lønnsforhold for dem. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at de borgerlige partiene ikke vil beholde denne forsikriften, når de må vite at konkurranse uten regulering vil innebære sosial dumping, sier Geir Mosti.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)