Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Galt om litauiske sykepleiere i Orange

I en bredt anlagt artikkel om lønns- og arbeidsforhold i bemanningsbransjen publiserte Oss tillitsvalgte opplysninger om lønnsforholdene for litauiske helsearbeidere, som arbeider for Orange Helse i Bergen. Opplysningene var ikke riktige.

I artikkelen framkommer det at litauiske helsearbeidere ansatt i Orange ender opp med svært dårlig lønn. Orange helse har dokumentert at de litauiske helsearbeiderne har lønn på nivå med norske sykepleiere eller i overkant av disse, samt at de også har flere tilleggsgoder som ikke offentlige ansatte  sykepleiere har.

De litauiske arbeidstakerne er ansatt i Orange  som utbetaler lønn i litauiske lita og etter en nettolønnsløsning som er etter regelverket i Litauen. Oss tillitsvalgte hevdet at man regnet fram en norsk nettolønn og trakk fra en rekke utgifter etter det, slik at det som faktisk ble utbetalt var en svært lav lønn, noe som ikke var rett. Beregningene var gjort av Fagforbundet.

Norsk lønnsnivå

En norsk sykepleier har begynnerlønn på 281.500 kroner, det tilsvarer 144 kroner timen. Hun/han sitter igjen med ca 170.000 etter skatt, noe som tilsvarer en netto timelønn på knapt 90 kroner. Dette er en forenkling, siden mange faktorer påvirker skatten, så som skatteklasse, fradrag osv, noe som ikke er tatt hensyn til her.

Vil ha tariffavtale

- Orange har ryddige avtaler og forhold til sine ansatte.  Vi bestreber oss på  å  legge til rette for både tillitsvalgte og "husklubber", men vi kan ikke inngå en tariffavtale på det nåværende tidspunkt med for eksempel Fagforbundet, selv om vi ønsker det. I industrien har vi tariffavtale med Fellesforbundet, noe vi er meget fornøyde med. Grunnen til at vi ikke har det innen helse er at bemanningsbransjen er en såkalt tarifftomt område, hvor LO og NHO prøver å enes slik at vi som opererer i dette området kan bruke tariffavtaler som NHO har med for eksempel Fagforbundet. Vi var senest i kontakt med NHO og Fagforbundet om dette for noen uker siden.

- Vi ønsker dette, men må avvente til LO og NHO har blitt enige. Dette er et problem for bemanningsbransjen. sier direktør Nils Paulsen i en kommentar til Oss tillitsvalgte.

Paulsen legger til at han synes det er synd at en del useriøse aktører skal få sverte en hel bransje.

Oss tillitsvalgte har skrevet om lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere i en rekke artikler. Vi kommer ikke til å slutte å skrive om import av utenlandske helsearbeidere og hvordan de har det i Norge. Det er viktig for fagbevegelsen, den seriøse delen av bemanningsbransjen og samfunnet for øvrig å arbeide for at arbeidstakere som jobber i Norge har gode lønns- og arbeidsforhold

Redaksjonen i Oss tillitsvalgte brakte gale opplysninger om lønns- og arbeidsforhold i Orange Helse AS. Informasjon og fakta som kommer i bladet, både på nett og på trykk, skal være etterrettelige og korrekte. I dette tilfellet var de ikke det: Det skal ikke skje, og det beklager vi, og vi har beklaget skriftlig overfor selskapet.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)