Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

18 millioner kroner i stipend

Hvert år får mellom fire og fem tusen medlemmer i Fagforbundet stipend til opplæring. Den omfattende ordninga gjør etter- og videreutdanning mulig for mange som ellers ikke ville hatt råd.

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Alle medlemmer, unntatt lærlinger, elev- og studentmedlemmer, kan søke støtte etter denne ordninga. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller NAV. Tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, kan også søke.


Det kan søkes om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
  • Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
  • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data

Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. De som tar en utdanning med studiepoeng eller en utdanning av 80 timers varighet eller mer faller inn under denne kategorien. Stipendet utgjør maksimalt  halvparten av  dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kroner 12 000 per år.

Kortere kurs
Man kan også få støtte til kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Også her er grensa halvparten av kostnadene og maksimalt 3 000 kroner per år. Man kan også søke støtte til lese- og skrivekurs som dekkes med inntil kroner 10 000 inkludert tekniske hjelpemidler.

Tema

Aktuelle dokumenter

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)