Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Lokket til Norge – kastes ut

Dotsenko Olena ble lokket fra Ukraina til ”gull og fjell” i Norge og blir kastet ut av landet etter et år. – Sterkt å møte det ukrainske helsepersonellet, sier Tor-Arne Solbakken i LO.

Utvist
LOs nestleder Tor-Arne Solbakken sammen med de ukrainske helsearbeiderne Smirnova Oksana og Dotsenko Olena. Solbakken mener de ble lurt til Norge. (Foto: Lina Winge)

LOs nestleder har brukt historien til de 24 ukrainerne som eksempel på sosial dumping. De betalte svimlende summer etter hjemlandets målestokk for språkopplæring og arbeid ved norske helseinstitusjoner. Det viste seg raskt at "lønna" var 100 kroner dagen til mat, og ansettelse kunne de se langt etter. Derimot tjente formidleren grovt. 

Karmøy kommune har sørget for at ukrainerne ble innlosjert i to hus mens de ventet på å få saken avgjort av myndighetene. Norsk Helsepersonell er senere idømt en bot på 75 000 kroner og en inndragning på 92 000 kroner. Ukrainerne har fått beskjed om at de må reise tilbake til Ukraina og derfra søke jobb og arbeidstillatelse.

-  Dette er en helt utrolig historie, egentlig ganske ubegripelig. For en legmann er det vanskelig å forstå nødvendigheten av å ri byråkratiske kjepphester overfor dem, sier Tor-Arne Solbakken. Han presiserer at LO ikke har behandlet dette tilfellet som egen sak, men kjenner bakgrunnen og har gitt råd til LO lokalt.

Vil jobbe i Norge

-  Men ikke i Ukraina?

- Vi tok opp lån på 1 000 dollar, noen mer, for å ta norskkurs, først to måneder i Ukraina, deretter to måneder på Olavsskolen i Norge. Dette tilsvarer en årslønn for oss. Vi sa opp jobbene våre og vi flyttet fra våre familier. Jeg var oversykepleier, forteller Smirnova Oksana. - Selv er jeg skilt og har to barn. Mine foreldre er pensjonister og står uten evne til å hjelpe. Noen jobb i Ukraina kan vi se langt etter. Vi har heller ingen mulighet til å betjene lånet med ukrainske lønninger, sier hun.

-  Det hadde vært veldig fint om andre kunne bruke sin innflytelse overfor helseinstitusjoner slik at disse stilte seg velvillig til søknadene. De må ha papir på at de har jobb for å kunne vende tilbake. Videre assistanse i den viktige fasen de nå går inn i, vil kanskje bedre deres inntrykk av Norge, innskyter Øystein Hansen, LOs distriktssekretær i Rogaland.

-  Hva slags betingelser ble forespeilet dere i Ukraina?

Lovet fjell og gull

-  Vi ble lovet "fjell og gull". Vi kunne jobbe så mye vi ønsket, opp til 100 timer i uka, og vi kunne tjene veldig bra. Mye overtid. Vi fikk høre at vi kunne arbeide som sykepleiere, men først måtte vi gjennom språkopplæring lokalt og i Norge, svarer Smirnova Osana.

Virkeligheten ble annerledes. LO fikk en bekymringsmelding fra norske hjelpepleiere fordi ukrainerne gjorde fullgod jobb, gikk turnus og sågar delte ut medisin. Den siste oppgaven forutsetter langvarig kurs. Ukrainerne satt med diplom utstedt av formidleren, for gjennomgått endagskurs.

Fort hjem - raskt tilbake

-  Hva skjer videre?

-  Nå vil vi snarest mulig tilbake til Ukraina for å sette i gang med å skrive jobbsøknader. Vi vil få hjelp til reisen og til oppholdet i Ukraina. Vi vil raskt hjem for å komme snarest mulig tilbake til Norge, men da med alle papirene i orden, svarer Smirnova Oksana på vegne av de seks.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)