Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Uførepensjon – ukjent joker

Store deler av framtidas pensjoner er fastlagt de siste to åra: Folketrygden i pensjonsforliket i fjor, og tjenestepensjonsordningen i tariffoppgjøret i vår. Foran oss står kampen om uførepensjonen.

Pensjonskamp
Våren 2009 stod striden høyt om offentlig tjenestepensjon. Her fra 1. maitoget i Oslo (Foto: Geirmund Jor)

- Fagbevegelsen står overfor nye utfordringer i debatten om uførepensjon, sier spesialrådgiver Klemet Rønning-Aaby i Fagforbundet.

- Vi kan ikke ende opp med ordninger som gjør at offentlige uførepensjonister taper. Det er også svært problematisk hvis vi får en form for levealdersjustering av uførepensjon. Det vil bety at den med tida blir lavere. Men de uføre kan ikke jobbe lenger for å oppnå samme pensjon, de har jo falt ut av arbeidslivet, sier Rønning-Aaby.

I løpet av 2010 skal Stortinget vedta  hvordan uførepensjonene skal tilpasses pensjonsreformen. Etter den opprinnelige planen skulle dette legges fram for Stortinget i år, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser nå til Oss tillitsvalgte at det er utsatt til 2010.

 

Foreslår kutt

For to år siden la et offentlig oppnevnt utvalg fram sitt forslag til ny uførepensjon. Utvalget hadde en rekke kontroversielle forslag. Blant annet foreslo man at uførepensjon skulle skattes som lønn, at det skulle blir strengere regler for å kombinere lønn og uførepensjon og at uførepensjonen skulle levealdersjusteres. Utvalget foreslo også at barnetillegget til uførepensjon ikke lenger skal være behovsprøvd, men et flatt tillegg til alle. Det ville i tilfelle senke barnetillegget for de med lav inntekt. Utvalget ville også kvitte seg med selve begrepet uførepensjon og heller kalle det en stønad. Dette var dels begrunnet med skattereglene og dels med at det skulle bli lettere å få folk tilbake i jobb.

Forslagene strider mot LOs syn. LO-kongressen vedtok tre krav til den nye uførepensjonen:

  • Uføre må slippe levealdersjustering
  • Uføre må fortsatt få skatte som pensjonister
  • Beholde de behovsprøvde barnetilleggene

Mye å tape

I sitt høringssvar til uførepensjonsutvalgets forslag var Fagforbundet tydelig på at forbundet er imot slike usosiale forslag. I dag har offentlig ansatte en uførepensjon på 66 prosent av lønna og skattes som pensjonister. Dersom pensjon skal skattes på samme måte som lønn i framtida, vil det bety lavere pensjon.

Utvalget foreslo at uførestønad skal økes til et nivå på 64 - 66 prosent av arbeidsinntekten før uførheten. Dermed mente utvalget at stønaden etter skatt skulle bli om lag på samme nivå som i dag. Men dette stemmer ikke for uførepensjonister i stat, kommune og bedrifter med offentlig tjenestepensjon. For de over 130 000 uførepensjonistene i offentlig sektor ville resultatet bli betydelige reduksjoner i inntekten. Da uførepensjonsutvalget la fram innstillingen sa LOs sjefsøkonom Stein Reegård, som satt i utvalget, at man ville finne en løsning på dette problemet.

I valgkampen sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at han ville jobbe for at det skulle bli enklere å kombinere arbeid og uførepensjon. Det står i kontrast til utvalget, som i praksis ville fjerne muligheten til å jobbe ved siden av full uførepensjon.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)