Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Anmelder 163 kommuner

Fagforbundet anmelder 163 kommuner for å ville etterbetale for lite lønn og overtid som deltidsansatte har til gode. Striden står om hvor mange år det skal etterbetales for.

Medforfatter
Fagforbundsadvokat Hans Christian Monsen. (Foto: Maria Wattne)

I 2008 vant Fagforbundet en viktig prinsippsak i arbeidsretten. Dommen slo fast at hvis en person har to jobber i samme kommune eller firma, skal disse ses under ett. Det kan få betydning for samlet arbeidstid.

Retten slo fast at hvis en av stillingene var slik lagt opp at vedkommende skulle ha kortere arbeidsuke, skulle den reduserte arbeidstida gjelde hele tilsettingsforholdet.  I praksis betyr det at en som jobber 50 prosent i SFO med fast arbeidstid og i tillegg har ekstravakter på sykehjem som innebærer arbeid hver tredje søndag eller hyppigere, kommer inn under bestemmelsen om lavere arbeidstid i begge jobber. Vedkommende skal ha 35 timers uke også på SFO-delen av jobben.

Strid om tidspunkt

- Dommen betyr at mange ansatte har krav på en betydelig etterbetaling. For det første er timelønna litt høyere når månedslønna skal deles på færre arbeidstimer. Det andre som slår ut, er spørsmålet om overtid. Hvis en person har jobba opp til 2,5 timer lenger ukentlig, har vedkommende en god del til gode fra arbeidsgiver, sier forbundsadvokat Hans Christian Monsen til Oss tillitsvalgte.

Han forteller også at det partene nå strides om er fra hvilket tidspunkt en tilbakebetaling skal skje. KS mener at tilbakebetaling gjelder fra den dato dommen falt i arbeidsretten, såfremt ikke saken var tatt opp på organisasjonsmessig nivå på et tidligere tidspunkt i den enkelte kommune.

Stor uenighet

- Det er en interessant konflikt, sier Monsen.

- Dette har vært oppe før, og arbeidsretten har ment at folk ikke skal ha etterbetalt lenger tilbake enn fra dom har falt. Vi er slett ikke enige. Vår oppgave er å sørge for at tariffavtalen blir oppfylt. Derfor mener vi at de ansatte skal etterbetales fra det tidspunktet saken ble anlagt for arbeidsretten, den 10. februar 2005, forteller han.

163 kommuner er anmeldt, men tallet kan gå noe ned før saken ender i arbeidsretten. Saken er ikke berammet ennå og det er uvisst når den kommer opp der.

- Antakelig gjelder dette et langt høyere antall kommuner, men i de anmeldte kommunene er dette formelt tatt opp med arbeidsgiver. Derfor mener vi at vi har en bedre sak der enn i resten av kommunene, forteller forbundsadvokat Hans Christian Monsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)