Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ikke nok plass til lærlinger

Over 1100 færre søkere fikk læreplass i år, sammenlignet med i fjor. I tillegg er det en tendens at færre kvalifiserte søkere har læreplass som sitt førsteønske, 1500 færre enn i 2008.

Mangler plasser:
De er få men dyktige. Norske lærlinger hevder seg i verdenstoppen, men arbeidsgiverne gir dem ikke jobb. Her Hege Sveum som fikk en "Medal of Excellence" i yrkes-VM i år. (Foto: World Skills)

Det viser Utdanningsdirektoratets oversikt fra september. I forhold til fjoråret er det størst nedgang på læreplasser i tømrerfaget, elektrikerfaget og helsearbeiderfaget.

- Vi har hatt en jevn, pen økning siden 2005, og nedgangen i år kom ikke helt uventet, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen.

Finanskrisen har ført til store kutt i bygg og anlegg og i industrien.

- Når arbeidsledigheten øker, synker antall læreplasser. Det har vi sett før. Men krisa vi er inne i nå, rammer først og fremst privat sektor. Derfor er det overraskende å se sviktende antall læreplasser også i helsearbeiderfaget, hvor de primært blir lærlinger i offentlig sektor, sier Johnsen.

Privat sektor flinkere

Til tross for rekrutteringkampanjer som for eksempel "Aksjon helsefagarbeider", går antall læreplasser ned. Spesielt på sykehus er det vanskelig å få plass.

- De ulike helsevirksomhetene må ta inn lærlinger hvis man skal forsvare kapasiteten på helsefagarbeiderutdanninga, og klare å møte det økende behovet for kompetente arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren, understreker Johnsen. Han mener det må en holdningsendring og bedre tilrettelegging til for å kunne ta imot lærlinger i det offentlige.

- Generelt er bedrifter innenfor NHO-området flinkere til å ta inn lærlinger, og å se på dem som en god investering og en ressurs. Skal offentlig sektor bli bedre, må de vise vilje til det, sier Johnsen.

Tiltak nødvendig

- Vi trenger nye tiltak for å sikre læreplasser til alle som gjennomfører de to første åra av et yrkesfaglig utdanningsprogram, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som frykter at fagopplæringa skal svekkes gjennom finanskrisen. 

LO har sammen med NHO sendt brev til regjeringa om dette. LO og NHO foreslår tre konkrete tiltak: Økt basistilskudd per lærling, oppstartstilskudd til nye lærebedrifter og at tilskuddet følger lærlingen. Den rødgrønne regjeringa sier de vil omtale saken i det kommende statsbudsjettet.

Velger allmennfag

Det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder læreplasser. Rogaland er det fylket som totalt har flest søkere som har fått læreplass, mens Finnmark har den laveste andelen. Helsearbeiderfaget og barne-og ungdomsarbeiderfaget hadde på landsbasis mellom 1300 og 1400 søkere til hvert av faga. Litt over halvparten av søkerne i barne- og ungdomsarbeiderfaget hadde i september fått læreplass. For helsearbeiderfaget fikk en noe større andel plass, rundt 850. I tillegg til at det har blitt færre læreplasser, har også antall kvalifiserte søkere til læreplasser gått ned.

- Flere ungdommer velger allmennfag, blant annet fordi de opplever det som en tryggere vei å gå. Da er det er viktig at ungdommene får objektiv rådgivning, mener Dag Johnsen.

- Har du noen råd til unge som skal velge yrkesretning?

- Jeg ville helt klart ha fulgt mine egne interesser, fremfor å legge vekt på svingninger i antall læreplasser, sier Johnsen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)