Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Hjelpepleiere blir sjuke, men trives

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere trives på jobben, men sliter med helsa, viser en undersøkelse fra SINTEF. Mer enn halvparten har vært sjuke i løpet av det siste halve året, viser undersøkelsen.

Kjellfrid Blakstad
(Foto: Ellisiv S. Selnes)

Hjelpepleiere og helsefagarbeidere er den største yrkesgruppa i Seksjon helse og sosial, med over 43 000 yrkesaktive medlemmer. SINTEF har undersøkt hvordan de mestrer en krevende hverdag og hvordan de trives på jobben.

Ros fra brukerne

SINTEF viser til en tidligere undersøkelse, der det går fram at hjelpepleierne setter det å jobbe i en kultur med profesjonell utvikling høyt.

- Gode faglige utviklingsmuligheter for hjelpeleiere og helsefagarbeidere er, og skal fortsatt være, høyt prioritert i Seksjon helse og sosial, sier seksjonsleder Kjellfrid Blakstad.

Omtrent 80 prosent av hjelpepleierne i undersøkelsen svarer at de trives på jobben. Fire av fem opplever at de får støtte og hjelp av sine kollegaer i arbeidet sitt. En annen positiv faktor i hjelpepleiernes hverdag er gode tilbakemeldinger fra brukerne. Brukerne er langt mer rause med skryt og ros enn nærmeste leder. Samtidig viser undersøkelsen at 59 prosent hadde hatt sykefravær i løpet av det siste halve året.

Vil jobbe mer

En av fem hjelpepleiere er ikke fornøyd med arbeidstida si, og en av fire er ikke fornøyd med stillingsstørrelsen. Innenfor rusomsorg og psykisk helsearbeid er det flest hjelpepleiere med 100 prosent stilling, mens hjelpepleiere som arbeider innen bofellesskap og omsorgsboliger i størst grad ønsker større stillingsprosent.

- Deltidsproblematikken må løses en gang for alle, slår Kjellfrid Blakstad fast.

Over 30 prosent av hjelpepleierne får sjelden eller aldri støtte og oppmuntring av sin nærmeste leder, og 16 prosent er direkte misfornøyd med sjefen sin.

- Her er det grunn til å rope varsku. Det er mange gode ledere i kommunene og de er gull verdt. Men mye gjenstår. Vi må derfor legge ytterlige press på KS samt arbeidsgiverne ute, slik at alle ansatte i en sektor med høye krav og sterkt tidspress får den ledelsen de skal ha, nemlig en god leder.  Rapporten gir oss et svært godt datagrunnlag å jobbe ut fra når seksjonen skal fortsette sitt arbeid for å fremme hjelpepleiernes yrkesfaglige interesser i årene framover, uttaler Kjellfrid Blakstad.

 

Les også: Omsorgssektorens store helter (Dagsavisen)

De er syke, utslitte, må ta til takke med små deltidsstillinger, har økonomiske problemer – og de trives som bare det. Møt omsorgssektorens helter: hjelpepleierne.

Dagsavisens forside om Fagforbundets rapport om hjelpepleierne

Les mer

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)