Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Private barnehager: Lavere lønn og tyngre jobb

- Ja, private barnehager er billigere å drive enn offentlige, og forklaringen er enkel. De ansatte tjener i gjennomsnitt omtrent 30.000 mindre og har flere barn å ta seg av. Politikere som planlegger å privatisere for å spare, kan gå skoene av seg, advarer forsker Trond Erik Lunder i Telemarksforskning.

Ulikt
Både jobben og barna er de samme, men lønn og arbeidsbelastning er svært ulik i private og kommunale banehager. Illustrasjonsfoto fra Gaustadskogen barnehage (Foto: Trond Isaksen)

Lunder og hans kolleger har laget en forskningsrapport om kostnadsforskjeller i barnehagesktoren. Rapporten gir blant annet svar på om det stemmer at private barnehager er billigere enn de kommunale, og hvorfor det i tilfelle er slik.

Tydelig forskjell

- Tallene viser at det er tilfelle, men forklaringen er pinlig enkel, svarer Trond Erik Lunder.

- Det er færre voksne per barn i de private barnehagene og lønna er betydelig lavere. Våre tall viser at de privat ansatte i gjennomsnitt tjener 30 000 mindre enn kollegene i kommunale barnehager. Nå må det sies at disse tallene er blant de mest usikre i rapporten vår, men det er ingen tvil om at det er forskjeller, og at de er betydelige, sier han.

Telemarksforskning har hentet tall fra de private barnhagenes regnskap og fra det offentlige regnskaps- og statistikksystemet KOSTRA. Det er dessuten foretatt en spørreundersøkelse i kommunenes barnehageadministrasjoner for å få sikrest mulig tall.

De kommunale barnehagene gjør den tyngste jobben overfor barn med spesielle behov. Det er også langt flere barn med minoritetsbakgrunn i de kommunale enn i de private barnehagene.

- I beregningene våre har vi justert for det. Likevel er det en forskjell, forteller Lunder.

- Vår beregningsmodell kontrollerer i hovedsak for forhold som  barnehagene ikke kan velge bort, og da står vi igjen med en  kostnadsforskjell på 13 prosent, cirka 5 kroner per oppholdstime for barn over tre år i barnehagen.

Ingen snarvei

Lunder advarer politikere som tror at privatisering er en snarvei til å spare penger for en slunken kommunekasse.

- Det er selvfølgelig flere ansatte i en barnehage der en eller flere av ungene trenger spesiell oppfølging. Dem er det flest av i de kommunale barnehagene. Men dersom kommunen privatiserer alle barnehagene, vil ikke barna med spesielle behov forsvinne. De vil komme over i de privatiserte barnehagene som dermed blir dyrere. Dette må være en del av vurderingen når man diskuterer å privatisere for å spare penger. Det er nok dessverre ikke fullt så enkelt, sier han.

Rapporten " Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren" har et eget kapittel som drøfter mulig innsparing ved å privatisere. Der skriver forskerne:

- Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået. Dersom man mener at tilbudet er godt nok med den bemanningsgraden man har i private barnehager, kunne en alternativ løsning være å endre bemanningsnormen i de kommunale barnehagene. Hvis man derimot ønsker at bemanningen skal være som i kommunale barnehager, er det ikke fornuftig å gi fra seg denne kontrollen gjennom å privatisere.

Lavere lønn?

Telemarksforskning har en tilsvarende tankerekke om lønnsnivået.

- Hvis lønnsnivået i kommunale barnehager er for høyt, kan det være en enklere løsning å satse på private barnehager. Hvis det derimot er ønskelig at lønnsnivået er som i kommunale barnehager, er det ingen grunn til å privatisere barnehager for innsparingens skyld, heter det i rapporten.

Kommunale barnehager i fare

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)