Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Statsbudsjettet styrker kommunene

- Fagforbundet er fornøyd med at det fortsatt satses på velferdsoppgavene. Mer penger til kommunene betyr bedre velferdstjenester, sier Jan Davidsen om statsbudsjettet og Soria Moria II.

Styrket
Den rødgrønne regjeringa styrker offentlig sektor i budsjettet for 2010. Bra for velferden, mener Fagforbundet. På bildet legger Jens Stoltenberg fram meldingen om kvalitet i barnehagene. (Foto: Sidsel Hjelme)

- Det er kommunene som driver skolen, barnehagene og eldreomsorgen. Folk kommer til å merke at kommunene nå får mer enn de rødgrønne lovet før valget. Det er bra og det trengs, sier han.

-  Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer 1. Den internasjonale finanskrisa er ikke over. Derfor er det riktig og nødvendig at regjeringa fortsatt har kampen mot ledigheten som sin viktigste oppgave. Regjeringa gjør rett i å ikke stramme inn så lenge ledigheten øker internasjonalt. Fortsatt fullt trøkk mot ledigheten og 4 000 flere tiltaksplasser er gode tiltak som vil hjelpe folk i arbeid, sier Davidsen.

- Statsbudsjettet understreker at en av de store utfordringene i året som kommer blir å skape et inkluderende arbeidsliv. Vi kan ikke fortsette å ha et arbeidsliv som gjør ansatte syke. Økningen i sykefraværet og i antallet uføretrygdede går utover den enkelte og skaper store utgifter for fellesskapet, påpeker Davidsen.

Mellomfornøyd

I statsbudsjettet har regjeringa ryddet plass til en tiltaksgaranti for arbeidsledige unge. Garantien går ut på å sikre tilbud om arbeidsmarkedstiltak for 20-24 åringer som har vært sammenhengende ledige i seks måneder eller mer. Denne ordningen kommer i tillegg til den eksisterende ungdomsgarantien som innebærer at ungdom under 20 år som er uten jobb eller skoleplass skal tilbys arbeidsmarkedstiltak.

Fagforbundets krav var at all ungdom under 25 år skulle sikres rett til arbeid, utdanning eller annen kompetansegivende opplæring.
- Garantien slik den er formulert i statsbudsjettet gjelder kun arbeidsmarkedstiltak etter at man har gått ledig i et halvt år, så her er det fortsatt rom for forbedring, sier ungdomssekretær Linn Hemmingsen i Fagforbundet. - Men vi er på rett vei, legger hun til.

Regjeringa viderefører den midlertidige økningen i tilskuddet til lærebedrifter også i 2010.

Svakt om fattigdom

-  Fagforbundet skulle gjerne sett en sterkere økning av sosialhjelpen for å bekjempe fattigdommen, sier Davidsen. Fagforbundet er glade for den økte bostøtten og støtten til minstepensjonistene. Mer penger til rustiltak og arbeidet mot frafall i videregående er også viktige tiltak i arbeidet mot fattigdom.

-  Opplegget for ny ligningstakst på boliger gjør at vanlige folk får mindre i formueskatt, mens de med mest formue betaler mer. Det er god fordelingspolitikk som Fagforbundet støtter og som er viktig for medlemmene våre, sier Davidsen.

2500 sjukehjemsplasser

Fagforbundet er glad for at det bevilges penger til 2500 flere sykehjemsplasser i 2010. Det er ingen tvil om at det har vært for få sykehjemsplasser. Landets eldre fortjener den respekten det er å gi dem en verdig omsorg av god kvalitet. Flere sykehjemsplasser og flere ansatte er nødvendig for at det skal bli en realitet, skriver forbundet i en pressemelding. 

Regjeringa følger opp forliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, og foreslår en styrking på 320 millioner kroner i 2010. Regjeringa har valgt ut fire hovedsaker for å møte framtidas omsorgsutfordringer i eldreomsorgen:  12 000 nye årsverk, tilskudd til 12 000 nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser, demensplan 2015 og Kompetanseløftet 2015. Kompetanseløftet innebærer blant annet å styrke ansattes kompetanse, satse på økt rekruttering og videreutdanning.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)