Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fortsatt sterkt offentlig helsevesen - med foretak

Regjeringa legger opp til å forsvare og utvikle et helsevesen der sykehusene i det vesentlige er eid og drevet av det offentlige. De private skal være et supplement.

Illustrasjon
Sykehus (Foto: PhotoDisc)

-  Jeg finner ingen verken uthuling eller rundere formulering om konkurranseutsetting og privatisering av helse og skole i den nye regjeringserklæringen, Soria Moria II. Tvert imot. Den slår som Soria Moria I fast at privatisering ikke er ønsket. Det er allerede noe bruk av private innenfor helse, men det skal ikke gå videre, sier nestleder Geir Mosti i Fagforbundet.

- La meg være helt tydelig: Jeg forventer at det kommer like klart fram i oppdragsdokumentet til helseforetakene som i Soria Moria-erklæringen, at innenfor helse skal det ikke privatiseres eller konkurranseutsettes, sier han til Oss tillitsvalgte.

I Soria Moria II skriver regjeringa at de har som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og livssituasjon. Når sykdom rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.

Viktig offentlig ansvar

- For å sikre et godt helsetilbud til alle må vi ha en sterk offentlig helsetjeneste der sykehusene i det vesentlige er eid og drevet av det offentlige, med private virksomheter og avtalespesialister som nyttige samarbeidspartnere. Regjeringa vil at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige, heter det. 

Regjeringa lover å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave.  Ledig kapasitet i de offentlige sykehusene skal utnyttes, heter det.

Nye sykehus

-  Vi er glade for at regjeringa følger opp intensjonene fra regjeringserklæringen i statsbudsjettet, sier Geir Mosti.

Det er satt av penger til nye sykehus i Lier og i Vesterålen. Det er satt av penger til samhandlingsreformen og sykehusenes økonomi blir styrket.  Han er likevel ikke helt forøyd.

- Styrkingen av sykehusenes økonomi er langt fra nok til å løse de store problemene vi har i helsevesenet, sier han.

Ble ikke hørt

Fagforbundets kritikk av foretaksmodellen i sykehusene har ikke blitt hørt. Regjeringa vil videreføre foretakene innenfor spesialisthelsetjenesten.

-  Her er det formuleringer som vil begrense privatisering, men samtidig videreføres foretaksmodellen. Den har en innebygd logikk og organisering som fremmer det Soria Moria ønsker å unngå. Foretaksorganiseringen har mange elementer som kjennetegner privat næringsliv, som bestiller-utførerprinsippet, nye regnskapsregler, stykkpristenkning og krav om budsjettbalanse. Disse presser fram privatisering og konkurranseutsetting, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Unni Hagen.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)