Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

På vei mot heldagsskole

Med statsbudsjettet for 2010 kommer enda en timetallsøkning på barnetrinnet og gratis leksehjelp til alle i småskolen . – Konturene av en ny og helhetlig utvidet skoledag, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.

- I statsbudsjettet ser vi konturene av en ny og helhetlig, utvidet skoledag, sier seksjonslederen.

- Vi er i en overgang fra en skoledag med muligheter for mange timer i SFO til en utvidet skoledag med flere aktiviteter. Da er det viktig at overgangen blir planlagt og gjennomført slik at det totale potensialet i personalet kommer til sin rett og blir brukt til beste for elevene. Ansatte i SFO og skole må få funksjoner å fylle i den nye skoledagen slik at de får brukt den kompetansen de har, understreker hun.

Flere skoletimer

I statsbudsjettet for 2010 er det foreslått å bevilge 241 millioner kroner til en ytterligere utvidelse av undervisningstimetallet med én time på 1. til 7. trinn. Den ekstra undervisningstimen skal brukes til opplæring i de fagene man lokalt mener best vil bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene til elevene. Pengene skal også gå til innføring av åtte timer gratis leksehjelp i uka for 1. til 4. trinn.

-  Når det gjelder SFO er det viktig at den blir en reell mulighet for alle, og dermed bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i skolen. Dette er skritt i riktig retning, men aller helst bør hele SFO bli gratis for å gjøre dette til et tilbud til alle som har behov for det. Det er viktig at  elevene har variert skoledag med læring, utfordringer, oppgaver de greier å løse og gode opplevelser, sier Mette Henriksen Aas.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)