Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Ansikt til ansikt

Tre unge kvinner sitter rundt et bord på biblioteket i Trondheim og lytter intenst til en fjerde. De har lånt "Eva" på Menneskebiblioteket. - Fantastisk å bli spurt og å få fortelle, sier "Eva" som er "jente i feil kropp".

Fordommer fordummer
Osman var somalisk bok på Mennsekebiblioteket i Trondheim. Han synes dette er en fin måte å snakke om fordommene han møter. (Foto: Randi Tevik)

"Eva"  har diagnosen transseksuell og er leder av Henry Benjamin ressurssenter (HBRS) i Trondheim. Hun understreker at hennes annerledeshet handler om identitet og ikke om seksuell orientering. - Jeg er en kvinne med en diagnose, sier hun

Mange forveksler diagnosen transseksualisme med både homoseksualitet og transvestisme (transpersoner), forteller hun, og derfor er hun utrolig glad for å få være med på Menneskebiblioteket som Norsk Folkehjelp arrangerer.

HBRS Trondheim er et sosialt møtested for mennesker som søker og får diagnosen transseksualisme og som går gjennom kjønnskorrigerende behandling i Trondheim og Trøndelag.

- Vi har jevnlige møter på kulturhuset ISAK og alle er velkommen, understreker "Eva".

Menneskebiblioteket

Hun er ikke alene med lånekort i Menneskebiblioteket denne dagen i Trondheim. Besøkende kan også låne Osman fra Somalia og Mats fra Bergen - også de bombarderes med spørsmål. Frivillige "bøker"; asylsøkere, flyktninger, funksjonshemmede, homofile og lesbiske og andre mennesker som møter fordommer i samfunnet gjør en kjempeinnsats for å komme stereotypier til livs og endre holdninger hos de som låner dem. I oktober har Norsk Folkehjelp busset fra Bergen via Molde og Årdal til Trondheim, med stopp på Oppdal og i Kongsvinger på turen tilbake til Oslo. Hele veien har de lånt ut spennende menneskebøker til skoler, arbeidsplasser, barnehager og bibliotek.

Ulike former for rasisme og diskriminering finnes overalt i det norske samfunnet.

- Alle har vi fordommer mot noen, selv om mange av oss ikke reflekterer over dette i det daglige, sier Anne Håskoll-Haugen, prosjektansvarlig for Menneskebiblioteket. For dem som opplever å få fordommene rettet mot seg, byr hverdagen på problemer.

- Derfor er det viktig å skape rom for møter ansikt til ansikt, sier Håskoll-Haugen.

Inkludering viktig

Det er et uttalt mål politisk og i de fleste festtaler å få til mer inkludering, mer mangfold og flere tolerante og flerkulturelle arbeidsplasser. Virkeligheten er langt fra så entydig. Motsetningene øker, minoriteter stigmatiseres og arbeidslivet støter ut flere enn noen gang før. I mange miljøer er det skremmende legitimt å både uttrykke og utøve rasisme. Norsk Folkehjelp har holdningskapende metoder som bevisstgjør. Foruten Menneskebiblioteket er Mangfold og dialogkurs (MOD) og KvinnerKan-kurs viktige. Folkehjelpa tilbyr alle å gi rasisme rødt kort ved å gjøre arbeidsplassen eller skolen til Rasismefri sone.

Fagbevegelsen på laget

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og har sammenfallende politiske målsettinger med Fagforbundet. Der Fagforbundet sier omtanke, solidaritet og samhold, sier Norsk Folkehjelp rettferdig fordeling, internasjonal solidaritet og inkludering. Begge parter har forpliktet seg til å samarbeide om holdingsskapende aktiviteter og i å støtte folk i deres kamp for mer makt og innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen både nasjonalt og globalt. Siden høsten 2007 har samarbeidet om inkludering og mangfold vært konkretisert gjennom å bruke KvinnerKan, Menneskebiblioteket, MOD og Rasismefri sone som metoder. I tillegg til at Fagforbundet bidrar økonomisk, er tanken at lokale tillitsvalgte fra begge organisasjonene skal bygge nettverk som kan videreutvikle samarbeidet lokalt. Norsk Folkehjelp har også invitert Fagforbundet til samarbeid og felles innsats for palestinerne i Midtøsten. Dette ble vedtatt i landsstyret og skal markeres på landsmøtet i november.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)