Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

ISS vurderer sin egen havresekk

I gruppa som vurderer om Helse Nords ikke-medisinske tjenester bedre kan leveres av private aktører, sitter et firma som leverer slike tjenester i dag. Juridisk er dette helt greit. Politisk er det likevel uanstendig, mener Fagforbundet.

I prosjektgruppa for "mulighetsstudiet" sitter Knut Risung, som er senior manager i ISS. ISS skal delta med tekniske, faglige mål og vurderinger. ISS er et aktuelt selskap til å levere tjenester hvis Helse Nord konkluderer med at det er mest fornuftig å la private overta driften.

 - Er ikke dette å sette bukken til å passe havresekken?

- Ja, det lurte vi også på, sier Fagforbundets Ann-Iren Thomassen, som  representerer de ansatte i prosjektgruppa.

- Helse Nord-styret har sett på de juridiske sidene av det, og avgjort at det ikke er et problem at ISS er indirekte involvert i hele prosjektet og leverer data fra sine erfaringer, selv om firmaet seinere kan legge inn anbud på de tjenestene prosjektet undersøker, forteller hun.

- Mangler gangsyn

Konkurransereglene sier ikke noe om hvem som kan delta i å utforme betingelsene, så lenge det er fri konkurranse. Hvis det derimot skulle vise seg når anbudsgrunnlaget er utformet at betingelsene egner seg spesielt godt for den ene leverandøren som har sittet i prosjektgruppa, ville dette være ulovlig.

- Selv om dette ikke direkte er i strid med loven eller avtaleverket, strider det mot anstendigheten å la bukken vurdere havresekken. Politikerne i Helse Nord-styret burde reagere på dette. Skulle mulighetsstudiet resultere i konkurranseutsetting er det et sterkt signal om manglende politisk styring og administrativ ledelse, et gangsyn som trenger behandling, sier Ole Gustav Haavold, Fagforbundets rådgiver ved kompetansesenteret i Tromsø.

- ISS har åpenbart en fordel av å sitte i utvalget. De leverer tjenester fra før, og får inngående kjennskap til hele prosessen, understreker han.

Konsulentoppdrag skaper uro

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)