Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Konsulentoppdrag skaper uro

Cirka 700 ansatte i Helse Nord frykter for jobbene sine når et konsulentfirma er løs i korridorene. Kan vi spare penger på å konkurranseutsette, er spørsmålet. Frustrerte tillitsvalgte vil ha politikerne på banen før det er for seint.

Frykter for jobben
Tillitsvalgt Ann-Iren Thomassen (tv) og Sissel Bakkland Olsen, lagersjef på kjøkkenet på sykehuset i Tromsø. (Foto: Torgrim Rath Olsen, Nordlys)

Det innbringende selskapet Rokade AS kaller seg "strukturendringsspesialister med et industrielt verdigrunnlag". Firmaet er hyret av det regionale helseforetaket for å finne ut om Helse Nord RHF skal drive utvalgte ikke-medisinske tjenester selv, eller om private kan overta. De utvalgte tjenestene er renhold, vaskeri, kjøkken, sentralbord, resepsjon, eiendom og sikkerhet. Flere hundre ansatte står i fare for å få jobben sin på anbud. Prosjektet kalles en "mulighetsstudie".

- Målet med hele prosjektet er å få ned kostnadene og se på effektivitet. Det økonomiske aspektet er så sterkt at det fører til usikkerhet og uro blant de ansatte i foretakene, sier Ann-Iren Thomassen. Hun er Fagforbundets foretakstillitsvalgte på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og én av to ansatterepresentanter i prosjektgruppa.

- Privatisering er ikke løsningen. Det lønner seg ikke i lengden. Som tillitsvalgte kommer vi aldri til å gå inn for det, understreker hun. Thomassen peker på at det er mange andre muligheter for å forbedre tjenestene hvis man legger vekt på kvalitet og smidighet i stedet for å se seg blind på år-til-år-kostnader. UNN har omorganisert jevnlig siden sykehuset ble foretak i 2002, men har aldri fått ro til å se om tiltakene har hatt langvarig effekt.

Lite medbestemmelse

Helseforetakets ledelse mener at privatisering ikke burde være et politisk spørsmål

- Det er et perspektiv jeg har liten forståelse for, som har til formål å stigmatisere virksomheter. For oss er ikke dette et ideologisk spørsmål, men handler om hvordan vi kan sikre nordlendingene best og mest mulig helsetjenester gjennom fornuftig organisering av driften, skriver administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars H. Vorland  i sitt fredagsbrev. Han trekker fram at siden driftsformen har stor betydning for de ansattes hverdag, er det svært viktig å involvere dem fra første stund og sikre at de får informasjon.

Men de ansattes representanter føler seg slett ikke godt informert. Tvert imot har de måttet klage skriftlig på at Hovedavtalens bestemmelser ikke blir fulgt i prosjektarbeidet. Møtedatoer endres og det er ikke tid til å sette seg inn i store mengder tall. Dessuten er forutsetningene endret underveis, mener de tillitsvalgte.

- I starten var det meningen at sykehusene parallelt med studien skulle gå grundig gjennom hvordan de selv kunne gjøre tjenestene mer effektive. Denne prosessen har vi ikke sett noe til, og når vi spør, får vi ikke svar, sier hovedtillitsvalgt Rune Moe, Fagforbundets representant i UNN-styret.

Foreløpige funn for tynt

På sin turborundtur til elleve sykehus har konsulentfirmaet/ISS funnet varierende kvalitet og kostander på tjenestene. Prosjektgruppa har utsatt å legge fram sin vurdering til 2. desember.

- Kroner og øre kan ikke stå alene som konklusjon. Drift- og eiendomslederne fra sykehusene understreker at tallene ikke lett kan sammenliknes, fordi sykehusene drives ulikt. Et lite, enkelt eksempel: Portokostnader kan føres under post og dokumentasjon, andre steder som administrasjonsutgift. I tillegg kommer store geografiske og fysiske forskjeller. Både lederne og vi har nå krevd at Rokade/ISS får med noe mer enn isolerte kostnadstall. Krav til innhold og kvalitet må inn, sier Thomassen.

- Direktøren selv har sagt at prosjektet ble langt mer tid- og ressurskrevende enn forespeilet. Lederne må levere store mengder tall på kort tid, og får ikke kvalitetssikret godt nok. Noe er jo alvorlig galt når mellomledere må komme til tillitsvalgte for å få informasjon om hva som skjer, legger Rune Moe til.

Mangel på informasjon skaper usikkerhet hos mellomledere, men aller mest for de ansatte. Borgny Johansen er plasstillitsvalgt for 40-50 renholdere på UNN og synes det er ubehagelig ikke å kunne svare.

- Hemmelighetskremmeri gjør folk redde. Vil vi beholde jobbene? Blir det virksomhetsoverdragelse? Ingen vet. Men vi gjør oss en del tanker om hvordan ISS har regnet på renholdskostnadene. Er rundvask, støvtørk og smitterenhold tatt med? Går det fram at golvene i gamle, slitte, dårlig vedlikeholdte bygninger er så tunge å vaske at man må være flere?

I alle hennes 13 år på sykehuset har privatiseringsspøkelset hengt over arbeidsplassen. Akkurat nå er det ekstra synd, fordi avdelinga er inne i en god utvikling med lavt sykefravær og lettere arbeidshverdag med ordentlig utstyr.

- Vi trenger ikke skremsler, vi trenger skikkelige forutsetninger for å gjøre en god jobb, sier Borgny Johansen.  

ISS vurderer sin egen havresekk

Faglig kokebok 11/2009: Hvordan kan tillitsvalgte møte forslag om renhold på anbud 

- Helse Nord bryter med Soria Moria (Fagbladet)

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)