Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Mye mer enn lønn

Det var ikke bare høyere lønn som stod sentralt da Fagforbundet Oslo møttes til tariffkonferanse på Gardermoen i slutten av oktober.

Norge må støtte Island
Jan Davidsen mener at Norge umiddelbart bør gi Island lån. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Om lag 170 tillitsvalgte fra alle tariffområder i Oslo satte hverandre i stevne to dager på Gardermoen. Sentralt stod selvsagt lønnskrav, men konferansen tok seg tid til å diskutere flere beslektede områder.

6-timersdagen

På tariffkonferansen kom kravet om seks timers arbeidsdag opp. Konferansen vedtok at de skulle stille krav om forsøk med sekstimersdag ved tariffoppgjøret til våren. Det kan bli en tung kamp i en hovedstad som er styrt av Høyre og Fremskrittspartiet.

Likelønn

Et annet krav som tariffkonferansen brukte mye tid på, var lik lønn for likt arbeid. Oslo kommune er delt opp i så mange etater og foretak, bydeler og virksomheter, at det oppstår forskjeller mellom arbeidstakere med samme utdanning og ansiennitet bare fordi de har ulik arbeidsgiver - selv om de jobber i samme kommune.

Fagforbundet Oslo vil også stille krav om sentrale avtaler som kan sikre at lønns- og arbeidsforhold opprettholdes når kommunen privatiserer.

- Pensjon er helt sentralt, sier Anne Green Nilsen, leder for kompetansesenteret i Oslo. De mest seriøse private virksomhetene legger ikke lenger inn anbud fordi de ikke vil konkurrere på dårligere lønn og pensjon. Da taper de. Svært mange virksomheter velger minimumsløsninger og underbyr på lønn, og da blir de selvsagt billige, sier hun.

Oppsplitting og svekka rettigheter

Dette tok også Jan Davidsen opp da han besøkte tariffkonferansen.

- Vi har fått mye tøffere utfordringer når det er så mange tariffområder og mange ulike avtaler. Vi må se på tvers av avtaleområdene og bygge opp et sterkt bolverk for tariffavtalene og mot sosial dumping. Vi får nye kolleger fra Asia og Øst-Europa, og de skal vite at de er velkomne, til riktig lønn. Vi kan aldri akseptere at arbeidsgivere driver med tariffhopping og  triksing med avtaleverket for å presse lønningene ned, sa Jan Davidsen.

Anne Green Nilsen fulgte opp.

- Vi har tariffutfordringer på alle områder. Det er en utfordring for oss å likebehandle medlemmene. I HSH/HUK, Handels- og servicenæringens organisering av helse- utdannings- og kulturbedrifter, har vi nå sju overenskomster. Vi blir tvunget til å være med på at folk får svekka rettigheter. Det er ikke godt nok i forhold til det folk bør ha. De mange tariffavtalene er en utfordring. Vi må om nødvendig streike heller enn å godta svekka rettigheter, sa Anne Green Nilsen og fikk applaus fra salen.

Fagforbundet Oslo forbereder tariffoppgjøret 2010

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)