Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kompetansekartlegging gir lønnsløft

På Lovisenberg Diakonale Sykehus har kompetansekartlegging gitt hjelpepleierne en lokal særavtale basert på klinisk fagstige.

Fornøyd
Hovedtillisvalgt Turid Simensen (tv) på Lovisenberg sykehus er styremedlem i Fagforbundet Private virksomheter, der Unni Svendsen (th) er leder. (Foto: Randi Tevik)

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass fagstigen som gir tillegg som skal flyte oppå minstelønnssatsene, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Turid Simensen.

Privat med avtale

Lovisenberg sykehus eies av Menighetssøsterhjemmet og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Sykehuset er tilmeldt Spekter område 4. Avtalen er basert på protokollen fra B-delsforhandlingene i september 2008, der det sto at partene skulle se på muligheten for å etablere en klinisk fagstige for hjelpepleiere i sykehuset.

- Dette er en anerkjennelse til de som har videreutdanning og en inspirasjon for andre til å ta mer utdanning, sier Simensen.

Ikke bare hjelpepleiere

Kompetansekartlegging og lokal avtale for hjelpepleierne var på plass i oktober 2009.  I januar 2010 undertegnet partene på Lovisenberg også protokoll for medlemmer av Fagforbundet som ikke er hjelpepleiere.

- Denne gjelder alle medlemmer som ikke er hjelpepleiere, for eksempel  portører, teknisk ansatte, kjøkkenassistenter og kontoransatte, forteller Simensen. Hun mener Fagforbundet har fått en god avtale. - Og Lovisenberg er en god arbeidsgiver, legger hun til.

Mange avtaleområder

Fagforbundet har 160 medlemmer på Lovisenberg. De er tilsluttet Fagforbundet Private virksomheter

- Vi er et reint organisatorisk ledd som har 1,6 prosent frikjøp, forteller leder Unni Svendsen. Foreninga organiserer alle ansatte i private virksomheter som er medlemmer i HSH HUK-området (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, avdeling for helse, utdanning og kultur). Foreninga har 1 600 medlemmer på 92 ulike arbeidssteder. Hovedtillitsvalgt Turid Simensen er styremedlem i foreninga. 

- Vi er en atypisk fagforening som er viktig for de hovedtillitsvalgte i virksomhetene, sier Svendsen. Hun forteller at hennes rolle er å koordinere, organisere opplæring og svare på ulike spørsmål. Samarbeidet med fylkeskretsen og kompetansesenteret er godt. Siden denne fagforeninga har en spesiell rolle avlaster den andre ledd i organisasjonen og har en spesiell støttefunksjon for tillitsvalgte som i noen virksomheter har tøffe kår.

- Ikke alle gjør som Lovisenberg, forteller Svendsen. Hun er ikke imponert over HSH.

- De veileder ikke sine medlemsbedrifter slik at kompetansekartlegging kommer i gang, mener Unni Svendsen.

Fra protokollen

Stillingskode

Stillingsbetegnelse

Krav til stillingen

Lønnsbestemmelser

 

6056

Hjelpepleier

Autorisasjon som hjelpepleier.

Minstelønnssatser i henhold til den gjeldende overenskomst.

I tillegg gir dokumentert gjennomført ettårig relevant høgskoleutdanning (60 studiepoeng) et tillegg på 20 000 kroner.

6253

Ledende hjelpepleier

Autorisasjon som hjelpepleier samt arbeidslederansvar/ansvar for oppfølging av eget fagområde.

Det gis tillegg på kr. 10 000 (i 100% stilling) som til enhver tid skal "flyte oppå" minstelønn som hjelpepleier.

6137

Hjelpepleier med videreutdanning

Autorisasjon som hjelpepleier med 6 måneders videreutdanning i geriatri eller psykiatri.

Det gis tillegg på kr. 10 000 (i 100% stilling) som til enhver tid skal "flyte oppå" minstelønn som hjelpepleier.

 

Hjelpepleiere med etter- og videreutdanning i diakoni eller livssyn og etikk gis et tillegg på 10 000 kroner som skal flyte oppå minstelønn. Kompensasjonen for diakonal kompetanse gis uavhengig av arbeidssted i sykehuset eller dokumentert videreutdanning.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)