Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kastet ut bemanningsbyråene

Fagforbundet Lyngdal var grundig lei kommunens bruk av sykepleiere fra bemanningsbyråer. Derfor satte de seg til forhandlingsbordet og fant løsninger slik at kommunens egne ansatte dekker behovene.

Løst
Bemanningsbyråene ble et arbeidsmiljøproblem, forteller Irma Tverstøl. På bildet er hun klar til kamp for medlemmenes rettigheter. (Foto: Tove Sommerseth (Arkiv))

– Vi mente vi hadde gode argumenter; Kvaliteten på tjenestene ble dårligere med vikarer, og løsningen var dyrere for kommunen, vel å merke uten at det kom de ansatte i bemanningsbyrået til gode. Pengene havnet i selve byrået, forteller hovedtillitsvalgt Irma Tverstøl i Fagforbundet Lyngdal.

Exit byråene

Det var i fjor vår at Fagforbundet krevde forhandlinger med kommunen om bruken av bemanningsbyråer. Tverstøl forteller at de tillitsvalgte ble tatt vel imot i kommuneledelsen.

– På rådmannsnivå var dette helt greit. En del mellomledere var ganske oppgitte over initiativet, fordi de fryktet at det ville bli enda vanskeligere å skaffe vikarer til for eksempel sommerferien, forteller hun. Men Fagforbundet visste råd. Det ble innledet forhandlinger, og man kom fram til en avtale som vil gi en bonus på 10 000 kroner for å ta ferie på andre tidspunkt enn midt på sommeren. Protokollen inneholder en rekke andre bestemmelser gjør det lønnsomt å ta ekstravakter og dekke opp vikariater. Dermed er kommunen selvforsynt med folk.

Sosial dumping

– Vi mente at byråbruken var sosial dumping , eller i alle fall liknet så mye at vi ikke ville ha det i vår kommune. Folkene som kom fra byråene var flinke nok de, men det hjalp ikke. De hadde ei flat lønn på omtrent hundre kroner timen uansett når og hvor mye de jobba. Mange av dem tok vakter på flere avdelinger på sykehjemmet slik at de fort kunne komme opp i både doble og tredoble vakter. Vi hadde faktisk eksempler der folk sovnet på post.

– Det gjør noe med arbeidsmiljøet når du må jobbe sammen med folk som går tredoble vakter til luselønn. Fagligheten går ned og kommunikasjonen med pasientene svekkes. Det blir ikke kvalitet over arbeidet på den måten.

Vinn - vinn

Vikarene fra byråene var her bare for korte perioder, og ble ikke kjent med verken kolleger, pasienter eller brukere. De fikk ikke god nok opplæring. De hadde for eksempel ingen opplæring i hva de skulle gjøre i tilfelle brann. Det kunne fått dramatiske konsekvenser.

– Alt i alt var dette et enormt dårlig tilbud, selv om hver enkelt medarbeider gjorde sitt beste. Vi er glade for at vi har fått en løsning der kommunen sparer penger og kvaliteten på tjenestene er blitt bedre. Det er vel det som kalles en vinn - vinn situasjon, ler Irma Tverstøl.

Mangler fagfolk

Hun forteller at kommunen nå søker etter sykepleier.

– Det er et problem at vi mangler fagfolk. Kampen om disse folkene kommunene i mellom er meget uheldig. Det er viktig at det utdannes nok folk til at vi kan dekke behovene uten å måtte ty til bruk av bemanningsbyråer. Det er et uvesen, vil trenger det ikke og det bidrar til å undergrave lønns- og arbeidsvilkår på sikt. Målet må være at alle som jobber i kommunen er sikret gode arbeidsforhold, at helse- miljø og sikkerhet er ivaretatt og at alle har ei lønn de kan leve av, gjerne høyere enn i dag, men i alle fall ikke dårligere, sier hovedtillitsvalgt i Lyngdal kommune, Irma Tverstøl.

 

Les mer på Fagforbundet Vest-Agders sider.

Nøkkelord

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)