Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Kommunal trygghet

Trondheim kommune rekommunaliserer inntil 20 arbeidsplasser når trygghetsalarmsentralen, som har vært ute på anbud siden 1998, igjen blir kommunal. Overdragelsesdato er satt til 1. september.

Tar tilbake
Edvin Helland, nestleder i Fagforbundet Trondheim og tillitsvalgt Tove Vinsnesbakk gleder seg over at de blir hørt på rådhuset. (Foto: Fagforbundet Trondheim)

- Det gjenstår noen siste formaliteter før virksomhetsoverdragelsen er i orden, forteller Tove Vinsnesbakk, fornøyd tillitsvalgt som da går fra å være ansatt i Hjelp24 til å bli kommunalt ansatt. Hun er fornøyd med den hjelpen både Fagforbundet Trondheim og Kompetansesenteret har bidratt med i prosessen.

Lokale arbeidsplasser

Alarmsentralen har vært i Trondheim helt fra Falken tok over tjenesten. Falken ble til LevVel Helse, og nå er det Hjelp24 som drifter alarmene. Ved ny anbudsrunde i høst viste det seg at flere tilbydere var interessert i anbudet, og på grunn av EUs konkurranseregler ble det klart at de lokale arbeidsplassene sto i fare.

- Trondheim kommune kunne ikke lenger legge inn en klausul om at sentralen skulle ligge i Trondheim. Dermed var det en reell fare for at jobbene forsvant. Heldigvis reagerte både politikere, ansatte og Fagforbundet på det og det ble en hektisk møtevirksomhet, forteller Vinsnesbakk.

Samarbeidsavtale gull verdt

Fagforbundet Trondheim agerte fort og kontakten til rådhuset gikk i de ansatte i Hjelp24s favør.

- Det er når slike saker dukker opp at politiske alliansepartnere er gull verdt, sier nestleder i Fagforbundet Trondheim,  Edvin Helland. Siden bystyret allerede hadde vedtatt at trygghetsalarmsentralen skal tilbake til kommunen ble det viktig å påskynde prosessen. Kommunalråd Ole Kristian Lundereng (Ap) tok saken, og i oktober ble det gjort et enstemmig vedtak i formannskapet om at "rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale med Hjelp24 om leie av teknisk utstyr som er knyttet til trygghetsalarmtjenesten, samt overføring av ansatte i Trondheim kommune med reglene om virksomhetsoverdragelse, jf arbeidsmiljøloven kapittel 16, fra 2010".

- Dette er et eksempel på at det på en smidig måte går an å finne løsninger til det beste for både eier, brukere og ansatte, mener Helland.

Drøftinger gjenstår

Overdragelsesdato er satt til 1. september, men fremdeles gjenstår drøftinger blant annet i forhold til årsverk og detaljer rundt det tekniske utstyret.

- Vi skal mest trolig flyttes sammen med trygghetspatruljen når denne prosessen er over, forteller Vinsnesbakk. Da blir hun og hennes kolleger som i dag "drifter bordet" og tar imot alarmene samlokalisert med de som rykker ut til brukerne. Begge funksjonene utføres av helsepersonell. 

- Det blir spennende med nye kolleger, og vi er positive til å komme under samme tak med felles arbeidsgiver, sier hun. Fagforbundet Trondheim er i alle fall glad for at de kom inn i saken og at den politiske ballen begynte å rulle slik at arbeidsplassene og kompetansen blir i Trondheim kommune.

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)